settings icon
share icon
Pytanie

Kim jest szatan?

Odpowiedź


Ludzkie wierzenia co do osoby szatana mieszczą go w różnych kategoriach, od groteski do abstrakcyjności: od małego czerwonego faceta z rogami, który siedzi na Twoim ramieniu i kusi do grzechu, do wyrażenia używanego do opisu uosobienia zła. Jednak Biblia daje nam jasny portret szatana, i tego, jak on wpływa na nasze życie. Mówiąc po prostu, Biblia definiuje szatana jako anioła, który został strącony ze swojego miejsca w niebie, ponieważ zgrzeszył, i jest teraz w całkowitej opozycji Boga, robiąc wszystko, co w jego mocy, by odmienić Boży cel dla ludzkości.

Szatan został stworzony jako święty anioł. Księga Izajasza 14:12 nazywa go tak, jak nazywał się przed upadkiem: Lucyfer. Księga Ezechiela 28:12-14 opisuje szatana jako tego, który został stworzony jako cherubin, i był najważniejszym w hierarchii aniołów. Stal się pyszny widząc swoje piękno i pozycję, i postanowił, że zasiądzie na tronie wyższym, niż tron Boga, Księga Izajasza 14:13-14; Księga Ezechiela 28:15; 1 List św. Pawła do Tymoteusza 3:6). Duma szatana doprowadziła do jego upadku. Zauważ, jak wiele słów: „będę” pada w Księdze Izajasza 14:12-15. Dlatego, że zgrzeszył, Bóg wyrzucił szatana z nieba.

Szatan stal się władcą tego świata, który funkcjonuje bez Boga, i księciem mocy powietrznych (Ewangelia wg św. Jana 12:31; 2 List św. Pawła do Koryntian 4:4; List św. Pawła do Efezjan 2:2). Jest on oskarżycielem (Apokalipsa 12:10), kusicielem (Ewangelia wg św. Mateusza 4:3; 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 3:5), i oszustem (Księga Rodzaju 3; 2 List św. Pawła do Koryntian 4:4; Apokalipsa 20:3). Jedno z jego imion brzmi oznacza przeciwnik: „ten, który się sprzeciwia”. Inne imię szatana, diabeł, oznacza „oszczerca.”

Choć został on wyrzucony z nieba, dalej chce wywyższyć swój tron ponad tron Boga. Stara się zwalczyć każde Boże dzieło, i ma nadzieję, że otrzyma uwielbienie składane temu światu i stworzy opozycję dla Bożego Królestwa. Szatan jest za każdym fałszywym kultem i religią. Zrobi on wszystko, co w jego mocy, by sprzeciwić się Bogu, i tym, którzy służą Bogu. Jednak przeznaczenie szatana jest jasne: to wieczność w jeziorze ognia (Apokalipsa 20:10).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim jest szatan?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries