settings icon
share icon
Pytanie

Kim są złe duchy?

Odpowiedź


Złe duchy są opisane zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie, ale często są określane innymi nazwami takimi jak "duchy nieczyste", "duchy zwodnicze", "duchy kłamliwe", "duchy diabelskie" czy "demony." We wszystkich przypadkach, złe duchy są złowrogimi istotami nadprzyrodzonymi. Złe duchy działają przeciwko Bogu, ale Biblia również informuje nas, że Bóg w swojej suwerenności może zdecydować się wykorzystać złe duchy, aby wypełnić swoje plany i cele, pokazując, że On jest Panem wszystkiego we wszechświecie.

Biblia nie objawia pochodzenia złych duchów. Są najprawdopodobniej aniołami, które upadły wraz z szatanem (Ew. Mateusza 25.41; Ks. Objawienia 12.7-9). Chociaż złe duchy istnieją jako część hierarchii zła (Efezjan 6.12) z szatanem jako ich przywódcą (Ew. Mateusza 12.24), są całkowicie bezradne w tym, aby wyrwać się spod panowania Boga.

Większość złych duchów wspomnianych w Starym Testamencie została zesłana od Boga jako kara dla nieposłusznych ludzi (1 Ks. Królewska 22.20-23). W Ks. Sędziów 9.23, zły duch był wykorzystany przez Boga, aby osądzić Abimelecha i pomścić morderstwo synów Gideona. Bóg nie jest autorem zła, ale może przyzwolić na to, aby moce zła, podporządkowane Jego kontroli, mogły wywołać określone konsekwencje zgodnie z Jego planem.

Pan posłał złego ducha, aby pokazać że odrzucił Saula jako króla. Zły duch spowodował, że Saul doznał napadów złości i rozpaczy: "A gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Rzekli tedy słudzy Saula do niego: Oto duch zły od Boga trapi cię" (1 Ks. Samuela 16.14-15).

W Nowym Testamencie termin demon jest często używany zamiennie ze złym duchem. Te niegodziwe istoty kalają i sprowadzają zło na ludzi. Ich intencją może być zadanie fizycznego bólu, inwalidztwa i choroby raczej niż moralnego zepsucia.

Jezus Chrystus wypędzał złe duchy z ludzi nimi owładniętymi (Ew. Mateusza 8.16; Ew. Marka 5.1-13; 7.24-30) i udzielił mocy swoim uczniom, aby czynili podobne rzeczy w Jego imieniu (Ew. Mateusza 10.1; Dz. Apostolskie 5.12-16; 8.4-8; 16.18). Złe duchy wiedzą kim jest Jezus i to, że będzie sądził i potępiał ich w przyszłości (Ew. Mateusza 8.29; Ew. Marka 1.24; 5.7).

Przy końcu wieków, wielu ludzi będzie zwiedzonych złymi duchami i fałszywym nauczaniem, które inspirują (1 Tymoteusza 4.1). Ks. Objawienia mówi o zwodniczych złych duchach odgrywających znaczącą rolę w czasach ostatecznych: "I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej; błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon" (Ks. Objawienia 16.13-16).

W Ew. Łukasza 11.24-26 natkniemy się na przykład złych duchów, które wiążą się z moralnym złem. Jezus mówi przypowieść, aby zilustrować to, że pokonanie szatana i wypędzenie złych demonów nie jest ostatecznym celem życia chrześcijańskiego. Prawdziwe uczniostwo musi czynić znacznie więcej aniżeli jedynie wymieść nieczyste duchy. Aby zło nie mieszkało w naszych duchowych domach, musimy wypełnić nasze życie dobrymi rzeczami Boga i Jego Królestwa.

Złych duchów nigdy nie należy traktować neutralnie. One są częścią ciemnych sił szatana, wrogów Boga i Jego ludu. Złe duchy promują korupcję, złośliwość i zwiedzenie w świecie i w ludziach. One sprzeciwiają się Bożej świętości, dobroci, sprawiedliwości, światłu i miłości. Jako antyteza Ducha Świętego, złe duchy reprezentują przeciwieństwo charakteru Bożego, Jego natury i miłości. One są wrogie wobec dzieła Bożego i Jezusa Chrystusa, a wierzący zawsze mają się im opierać: "Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie" (1 Piotra 5.8-9; zobacz także Efezjan 6.13; Jakuba 4.7).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim są złe duchy?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries