Czy anioły są płci męskiej czy żeńskiej?


Pytanie: Czy anioły są płci męskiej czy żeńskiej?

Odpowiedź:
Biblia niekoniecznie rozstrzyga kwestię tego czy anioły są płci męskiej czy żeńskiej. Gdziekolwiek Pismo Święte dokładnie „przypisuje” aniołowi płeć, to jest to rodzaj męski (1 Księga Mojżeszowa 19.10-12; Księga Objawienia 7.2; 8.3; 10.7). Aczkolwiek nie wskazuje to jednak, że anioły są płci męskiej. Ew. Mateusza 22.30 wydaje się wskazywać, że anioły pozbawione są „płci”: „Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie.” Jeśli anioły się nie rozmnażają, to jaki sens miałaby ich płciowość, przynajmniej z ludzkiego punktu widzenia (przeznaczenia płci).

W podobny sposób, Bóg odwołuje się do Siebie używając rodzaju męskiego, mimo iż nie jest ani rodzaju męskiego ani żeńskiego. Bóg używa rodzaju męskiego mówiąc o Sobie, ponieważ w kulturach patriarchalnych w których Biblia została napisana, użycie rodzaju męskiego lepiej opisywało to kim jest i co robi. Jeśli anioły posiadają jakąkolwiek płeć, to Pismo Święte przeważnie lub zazwyczaj odnosiło się do rodzaju męskiego. Istnieje jednak większe prawdopodobieństwo, że anioły w ogóle nie posiadają płci, podobnie jak Bóg, a forma rodzaju męskiego opisuje je i ich rolę w służeniu Bogu.

English

Powrót na polską stronę główną
Czy anioły są płci męskiej czy żeńskiej?

Dowiedz się, jak ...

spędzić wieczność z Bogiemotrzymać przebaczenie od Boga