settings icon
share icon
Pytanie

Czy Biblia pochwala czy zakazuje modlitwy do aniołów?

Odpowiedź


Mimo, iż nie ma żadnego wersetu stwierdzającego: „Nie będziesz modlił się do aniołów”, to jednak oczywiste jest, że nie powinniśmy modlić się do aniołów, skoro modlitwa jest aktem uwielbienia i oddawania czci. I podobnie jak anioły odrzucają nasze uwielbienie (Księga Objawienia 22.8-9), tak też odrzucają naszą modlitwę. Składanie naszego uwielbienia i modlitw komukolwiek prócz Bogu jest bałwochwalstwem.

Istnieje również kilka praktycznych i teologicznych powodów dla których modlitwa do aniołów jest czymś niewłaściwym. Jezus Chrystus nigdy nie modlił się do kogokolwiek innego, aniżeli do swojego Ojca. Gdy uczniowie zapytali go jak mają się modlić, On im powiedział: „A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie…” (Ew. Mateusza 6.9; Ew. Łukasza 11.2). Jeśli modlitwa do aniołów byłaby czymś co powinniśmy czynić, to uczniowie Jezusa z pewnością zostaliby w tym miejscu o tym pouczeni. Zatem widzimy, że mamy modlić się jedynie do Boga. To jasne przesłanie odczytujemy także z Ew. Mateusza 11.25-26, gdzie Chrystus rozpoczyna modlitwę mówiąc: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi…” Jezus nie tylko zwraca się do Ojca na początku swojej modlitwy, ale cała jej treść jest prośbą o pomoc Wszechwiedzącego, Wszechmocnego i Wszechobecnego Boga. Modlitwa do aniołów byłaby nieefektywna, ponieważ są to- podobnie jak i my- stworzenia Boże które nie posiadają boskich atrybutów.

Jezus modli się do swojego Ojca o moc za swoich naśladowców w Ew. Jana 17.1-26, prosząc Go o uświęcenie uczniów w prawdzie, zachowaniu ich od złego i aby byli jedno jak i On z Ojcem są jednym. Te trzy błogosławieństwa mogą pochodzić jedynie ze źródła, które je podtrzymuje. Zatem ponownie, aniołowie nie mają takiej mocy. Anioły nie potrafią nas uświęcić, wywyższyć czy zagwarantować nam dziedzictwo w Chrystusie (Efezjan 1.13-14).

Po drugie, w Ew. Jana 14.13 pojawiają się słowa gdy sam Chrystus mówi wierzącym, że o cokolwiek poproszą w jego imieniu, On to wypełni, ponieważ sam będzie przedkładał te prośby Ojcu. Składanie modlitw aniołom z pewnością byłoby odejściem od biblijnych wskazówek dotyczących modlitwy (zobacz także Ew. Jana 16.26). Ani aniołowie ani inne stworzenia nie są nigdy przedstawione jako pośrednicy do Boga Ojca. Jedynie Syn i Duch Święty (Rzymian 8.26) mogą być pośrednikami przed tronem Boga Ojca.

I na koniec, 1 Tesaloniczan 5.17 mówi, że wierzący ma się modlić bez ustanku. To jest jedynie możliwe, jeżeli wierzący ma przystęp do Boga, który zawsze jest obecny i dostępny, by słuchać próśb każdego człowieka równocześnie. Anioły nie mają tej umiejętności- nie są wszechobecne ani wszechpotężne- nie mają zdolności wysłuchiwać naszych modlitw. Modlitwa do Ojca poprzez Chrystusa jest jedynym potrzebnym i efektywnym źródłem przez jakie możemy się komunikować z Bogiem. Nie. Modlitwa do aniołów jest czymś absolutnie niebiblijnym.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Biblia pochwala czy zakazuje modlitwy do aniołów?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries