settings icon
share icon
Pytanie

Czy demony są upadłymi aniołami?

Odpowiedź


Kiedy Bóg stworzył anioły jest sprawą dyskusyjną, lecz to co z pewnością wiemy to fakt, że wszystko co Bóg stworzył jest dobre, w Swojej świętości nie mógł stworzyć czegoś z grzeszną naturą. Zatem szatan, który niegdyś był aniołem Lucyferem, sprzeciwił się Bogu i został usunięty z nieba (Księga Izajasza 14; Księga Ezechiela 28) pociągając ze sobą jedną trzecią istot anielskich (Księga Objawienia 12.3-4, 9). Nie ulega żadnej wątpliwości, że upadłe anioły są teraz znane jako demony.

Na podstawie Ew. Mateusza 25.41 wiemy, że piekło zostało przygotowane diabłu i jego aniołom: „Następnie powie tym po lewej stronie: Odejdźcie ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom.” Jezus używając formy „jego” odnosił się do aniołów, które należą do szatana. Księga Objawienia 12.7-9 opisuje koniec wieków jako bitwę aniołów pomiędzy Michałem i „jego aniołami” a diabłem i „jego aniołami.” Na podstawie tych i innych wersetów wiemy, że demony i upadłe anioły są tym samym.

Niektórzy odrzucają koncepcję jakoby demony były upadłymi aniołami twierdząc, że w Liście św. Judy w wersecie 6 czytamy, że anioły które zgrzeszyły są „zatrzymane w wiecznych więzach.” Aczkolwiek wiadomo jest też, że nie wszystkie anioły, które zgrzeszyły są „zatrzymane”, podobnie jak szatan który pozostaje na wolności (1 Piotra 5.8). Dlaczego Bóg miałby uwięzić wszystkie upadłe anioły, a ich lidera pozostawić na wolności? Wydaje się, że werset 6 z Listu św. Judy, odnosi się do Bożego ograniczenia upadłych aniołów, którzy sprzeciwili Mu się w jeszcze inny sposób, prawdopodobnie dotyczy to „synów bożych” z 6 rozdziału 1 Księgi Mojżeszowej.

Najpopularniejszą alternatywą wytłumaczenia skąd wzięły się demony jest historia mocarzy opisanych w 6 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej, którzy giną w Powodzi a ich dusze uwalniają się z ciał stając się demonami. Biblia dokładnie nie mówi co stało się z duszami mocarzy gdy zginęli, ale wydaje się to mało prawdopodobne jakoby Bóg zniszczył mocarzy w Powodzi tylko po to, aby ich dusze mogły dokonać większego zła pod postacią demonów. Najbardziej spójnym, biblijnym wyjaśnieniem pochodzenia demonów jest to, że są to upadłe anioły, anioły które wraz z szatanem zbuntowały się przeciwko Bogu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy demony są upadłymi aniołami?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries