settings icon
share icon
Pytanie

Czy Bóg stworzył szatana?

Odpowiedź


Bóg stworzył wszystko, co kiedykolwiek było, jest lub będzie (Ew. Jana 1.3). To dotyczy istot fizycznym oraz materii jak również istot duchowych (Kolosan 1.15-17). Jedyną osobą, która ma moc istnienia w i poza samym sobą- w znaczeniu, że nie ma początku ani końca- i jest samowystarczająca to Bóg (2 Ks. Mojżeszowa 3.14). Wszystkie inne istoty zatem zostały stworzone przez Boga i należą do Boga (Psalm 24.1).

Istnieją profetyczne, biblijne odniesienia do króla Babilonu oraz króla Tyru. Te osobistości uważane są przez większość uczonych za typy szatana (Ks. Izajasza 14.12-15; Ks. Ezechiela 28.13-17). Te dwa fragmenty przekazują czytelnikowi odrobinę historii w odniesieniu do szatana i jego początków. Werset 12 z 14 rozdziału Ks. Izajasza mówi, że początkowo szatan był w niebie. Fragment z Ks. Ezechiela 28 mówi, że szatan został stworzony (werset 13) jako jeden z cherubinów (werset 14) i był nienaganny, dopóki grzech nie został w nim znaleziony (werset 15).

Biblia opisuje, że korzeniem grzechu szatana była jego pycha (Ks. Ezechiela 28.17). Zanim szatan został wydalony z nieba, musiał być bardzo piękny zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz (Ks. Ezechiela 28.12). Ks. Ezechiela 28.15 mówi, że szatan został stworzony "nienagannie" i że grzech pochodził z jego złego postępowania (Ks. Ezechiela 28.16-18). Zatem, niepoprawnie byłoby wierzyć, że Bóg stworzył szatana od razu z grzechem przebywającym w nim samym. Bóg jest święty i nie stwarza niczego, co byłoby sprzeczne z jego własną naturą (Psalm 86.8-10; 99.1-3; Ks. Izajasza 40.25; 57.15).

Zatem, podczas gdy poprawnie jest powiedzieć, że Bóg stworzył szatana, to nigdy nie jest poprawne mówienie, że Bóg stworzył grzech w szatanie. Szatan sam podjął takie działanie (Ks. Izajasza 14.13). Bóg nigdy nie wywołuje grzechu (Jakuba 1.13), nawet pomimo tego, że stworzył świat, gdzie grzech jest możliwy. Pewnego dnia Bóg położy kres szatanowi i wszelkiemu grzechowi (Ks. Objawienia 20.10)

skazując go i jego sługi na wieczną karę.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Bóg stworzył szatana?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries