settings icon
share icon
Pytanie

Czy anioły są pośród nas?

Odpowiedź


Na przestrzeni całego Pisma Świętego widzimy liczne przypadki w których anioły były integralną częścią Bożego planu. Jeden werset podkreśla taką możliwość pojawiania się obecnie aniołów pośród nas: "Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę" (Hebrajczyków 13.2). Oczywistym odniesieniem jest Abraham, którego odwiedzili aniołowie pod postacią mężczyzn (1 Ks. Mojżeszowa 18). Ten werset może, ale musi potwierdzać tego, że aniołowie rzeczywiście dzisiaj pojawiają się pośród nas a my ich nie dostrzegamy; "dali gościnę" jest w czasie przeszłym, zatem spotkania w obecnych dniach nie są wyraźnie wymienione.

Istnieją dziesiątki biblijnych przykładów wizyt aniołów, więc wiemy że Bóg może i wykorzystywał anioły, aby osiągnąć pewne rzeczy. To, czego nie wiemy na pewno jest to jak często anioły pozwalały sobie na to, aby być widocznymi dla ludzi. Tutaj mamy kilka podstawowych rzeczy o aniołach z Biblii: anioły mogą udzielać ludziom wskazówek (1 Ks. Mojżeszowa 16.9), pomagać ludziom (Ks. Daniela 6.22), dostarczać ludziom wiadomości (Ew. Łukasza 1.35), pojawiać się w widzeniach i snach (Ks. Daniela 10.13), chronić ludzi (2 Ks. Mojżeszowa 23.20) i pomagać w wypełnianiu Bożych planów.

Wiemy, że Bóg stworzył anioły i wykorzystuje anioły w swoim planie. Anioły mają poczucie pewnej indywidualności, a niektóre znamy z imienia (tak jak Gabriela czy Michała) i wszyscy mają różne odpowiedzialności w ramach swojej hierarchii anielskiej.

Ale czy one poruszają się między nami? Jeśli Bóg tak zdecydował, aby je wykorzystać w jego niestandardowych planach wobec nas, tak, oczywiście mogą pojawiać się między nami wypełniając Bożą wolę. O aniołach wspominają 1 Ks. Mojżeszowa oraz Ks. Objawienia i są świadkami stworzenia świata (Joba 38.7). Bóg używa swojego niebiańskiego zastępu od początku czasu i nadal będzie ich używał w czasach ostatecznych, zgodnie z Pismem Świętym. Jest całkiem możliwe, że wielu ludzi dzisiaj spotkało lub widziało anioła nie uświadamiając sobie tego.

Jeśli aniołowie są między nami, to dlatego że służą w wypełnianiu Bożego celu. Biblia wspomina o demonach, które wędrują po ziemi tylko po to, aby niszczyć (Ew. Mateusza 12.43-45). Szatan i jego siły demoniczne mogą prawdopodobnie pojawić się fizycznie, podobnie mogą to czynić anioły święte. Celem szatana jest zwiedzenie i śmierć. Szatan "podaje się za anioła światłości" (2 Koryntian 11.14).

Ważna uwaga: aniołów nie należy wielbić ani czcić (Kolosan 2.18). Są bytami, które wypełniają Bożą wolę i sami o sobie mówią, że są naszymi "współsługami" (Ks. Objawienia 22.9).

Bez względu na to, czy rzeczywiście doświadczamy spotkań z aniołami, najważniejsze jest to, że doświadczamy zbawienia poprzez Jezusa Chrystusa. On jest dużo większy aniżeli aniołowie czy jakikolwiek człowiek, i jedynie jemu należy się uwielbienie. "Panie jesteś jedyny. Ty uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i całe ich wojsko; ziemię i wszystko, co na niej; morza i wszystko, co w nich. Ty ożywiasz to wszystko, a wojsko niebios oddaje Ci pokłon" (Ks. Nehemiasza 9.6).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy anioły są pośród nas?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries