Maswali kuhusu Mungu


Je, kuna Mungu? Je, kuna ushahidi wa kuthibitisha kuweko kwa Mungu?

Mungu yu hali gani? Mungu amefanana na nini?

Je, Mungu anathibitika? Nawezaje kujua ya kwamba kweli Mungu ni dhahiri?

Biblia inafundisha nini juu ya utatu?

Je Mungu aliumba maovu?

Je inamaanisha nini kuwa Mungu ni upendo?

Ni kwa nini Mungu anayaruhusu maovu kuwapata watu wazuri?

Ni kwa nini Mungu katika Agano la Kale yu tofauti kuliko Agano Jipya?

Nani alimuumba Mungu? Mungu alitoka wapi?

Je Mungu huzungumza nazi hii leo?

Je! Ni nini maana ya kumcha Mungu?”

Mungu hubadilisha wazo lake?

Je, Mungu anapenda kila mtu au ni Wakristo tu?

Je! Mungu ni wa kiume au kike?

Kwa nini Mungu aliruhusu majanga ya asili, mitetemeko ya ardhi, vimbunga, na sunami?

Ni Mungu / Bibilia iko kijinsia?

Je! Mungu husikia/hujibu maombi ya mwenye dhambi/asiyeamini?

Ni kwa nini Mungu ni Mungu wa wivu?

Je, kuwepo kwa Mungu mmoja kunaweza thibitika?

Je, ni makosa kumswali Mungu?

Kuna mtu yeyote aliyemwona Mungu?

Je, Mungu bado anatenda miujiza?

Je, ni makosa kumkasirikia Mungu?

Je! Kuna mabishano ya kuwepo kwa Mungu?

Je, ni makosa kuhisi kuvunjwa moyo na Mungu?

Nipaswa kuelewaje dhana ya Baba Mungu?

Utukufu wa Mungu ni nini?

Ina maana gani kwamba Mungu ni wa milele?

Je! Mungu ni wa haki?

Ina maana gani kwamba Mungu usio na mwisho?

Mungu anaonekanaje?

Ina maana gani kwamba Mungu ni Mwenye nguvu?

Ina maana gani kwamba Mungu yupo popote?

Ina maana gani kwamba Mungu anajua?

Je, Mungu hutuadhibu tunapofanya dhambi?

Kwa nini Mungu anahitaji imani?

Je! Mungu anatujaribu kutenda dhambi?

Je! Mapenzi ya Mungu ni nini?

Ina maana gani kwamba Mungu ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu?

Ikiwa Mungu alijua kwamba Shetani ataasi, kwa nini alimumba?

Je, nini ufunguo wa kumjua Mungu kwa kweli?

Majina gani tofauti ya Mungu na yanamaanisha nini?

Wakati mwingine ni mapenzi ya Mungu kwa waumini kuwa wagonjwa?

Mungu yuko wapi? Mungu yu wakati huumiza?

Mungu ni nani? Mungu ni nini? Tunawezaje kumjua Mungu?

Ni nini ufahamu wa kibiblia wa ghadhabu ya Mungu?

Je! Ni kweli kweli kwamba vitu vyote vinawezekana na Mungu?

Kwa nini Mungu aliamuru uharibifu / mauaji ya Wakanaani, wakiwemo wanawake na watoto?

Je! Mungu anajua baadaye?

Je, Mungu hufanya makosa?

Je, ni makosa kufadhaika au kukasirikia Mungu?

Kwa nini Mungu hutaka, hutafuta, au kuomba kwamba tumwabudu?

Kwa nini Mungu alikuwa wazi sana katika Biblia huku akionekana kuwa siri hii leo?

Je, Mungu ana uwezo wa kutobadilika?

Je! Ninapataje kuondoa picha ya Mungu kuwa wa lazimisho na hasira kutoka kwa akili yangu?

Ina maana gani kwamba Mungu ni nuru?

Ina maana gani kwamba Mungu ni roho?

Je! Mungu hupinga ridhaa?

Ina maana gani kwamba Mungu hupeana?

Je! Upendo wa Mungu ni wa masharti au si wa masharti?

Kwa nini Mungu anaruhusu matendo mazuri kufanyikia watu waovu?

Neema ya Mungu ni nini?

Ina maana gani kumheshimu Mungu?

Je! Mungu ni mtu?

Ina maana gani kumsifu Mungu?

Ina maana gani kuwa mbele ya Mungu?

Mungu ni nini?

Kwa nini nijali kama Mungu yupo?

Kwa nini Mungu anatupenda?

Kwa nini Mungu hutujaribu?


Maswali kuhusu Mungu