settings icon
share icon
Swali

Wakati mwingine ni mapenzi ya Mungu kwa waumini kuwa wagonjwa?

Jibu


Mafundisho ya kibiblia ya uhuru wa Mungu inasema kwamba Mungu ni Mwenye nguvu juu ya yote. Yeye ana udhabiti kamili wa vitu vyote-vya zamani, vya sasa na vya baadaye-na hakuna kinachotokea ambacho kiko nje ya mamlaka Yake. Labda Yeye husababisha moja kwa moja-au kwa kuhusu kwa njia isiyo ya moja ka moja-kila kitu kinachotokea. Lakini kuruhusu kitu kutokea na kusababisha kitu kutokea ni mambo mawili tofauti. Kwa mfano, Mungu alifanya uumbaji wa Adamu na Awa wakamilifu, asiye na dhambi; Kisha akawaruhusu kuasi. Yeye hakuwafanya wafanye dhambi, na Yeye hakika angeweza kuwazuia, lakini hakuchagua kwa madhumuni Yake mwenyewe na kuleta mpango Wake kamili. Uasi huo ulileta uovu wote, uovu ambao haukusababishwa na Mungu lakini ambao uliruhusiwa na Yeye kuwepo.

Ugonjwa ni dhihirisho moja ya aina mbili za uovu-maadili na asili. Uovu wa maadili ni kutokuwa na utu kwa mwanadamu. Uovu wa asili hujumuisha vitu kama majanga ya asili na ugonjwa wa kimwili. Uovu yenyewe ni kupotosha au ufisadi wa kitu ambacho awali kilikuwa kizuri, lakini sasa kinakosa kitu. Katika hali ya ugonjwa, ugonjwa ni hali ambapo afya nzuri haipo. Neno la Kigiriki kwa uovu, poneros, kwa kweli linamaanisha uharibifu, jambo ambalo linaharibu hali njema na afya ya kuwa.

Adamu alipotenda dhambi, aliwahukumu watu wote kuteseka matokeo ya dhambi hiyo, ambayo ni ugonjwa. Warumi 8: 20-22 inasema, "Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili; si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha tumaini; kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata vingine katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa." Mungu- "aliyemtegemea" uharibifu wa uumbaji baada ya Kuanguka-ana mpango wa hatimaye kuwakomboa viumbe kutoka utumwa wake kwa Dhambi, kama vile Yeye anatuachia kutoka utumwa huo kupitia Kristo.

Mpaka siku hiyo, Mungu hutumia ugonjwa na maovu mengine kuleta madhumuni Yake huru, kujitukuza Mwenyewe, na kuinua jin lake takatifu. Wakati mwingine, Yeye huponya ugonjwa kimuujiza. Yesu alipitia Israeli akiponya kila aina ya ugonjwa na magonjwa (Mathayo 4:23) na hata kumfufua Lazaro kutoka kwa wafu baada ya ugonjwa kumwua. Wakati mwingine, Mungu hutumia magonjwa kama njia ya nidhamu au kama hukumu dhidi ya dhambi. Mfalme wa Uzia katika Agano la Kale alipigwa na ukoma (2 Mambo ya Nyakati 26: 19-20). Nebukadineza alifanywa mwendawazimu na Mungu mpaka alipofahamu kwamba "Sheria za juu katika mambo ya wanadamu" (Danieli 4). Herode alipigwa na kulwa na mchwa kwa sababu alipata utukufu wa Mungu juu yake (Matendo 12: 21-23). Kuna hata angalau kesi moja ambapo Mungu aliruhusu upofu-sio adhabu ya dhambi, bali kujidhihirisha mwenyewe na kazi zake za nguvu kwa njia ya kipofu (Yohana 9: 1-3).

Wakati ugonjwa unakuja, huenda hauwezi kuwa matokeo ya moja kwa moja wa Mungu kuingia katika maisha yetu, lakini ni matokeo ya dunia iliyoanguka, miili iliyoanguka, na kudhoofika kwa afya na uchaguzi mbaya wa maisha. Na ingawa kuna alama za maandiko ambazo Mungu anataka tuwe na afya njema, (3 Yohana 2), magonjwa yote na magonjwa yanaruhusiwa na Yeye kwa madhumuni Yake, ikiwa tunawafahamu au la.

Kwa kweli ugonjwa ni matokeo ya kuanguka kwa mwanadamu katika dhambi, lakini Mungu ana udhibiti mkubwa sana, na kwa hakika anaamua jinsi uovu unaweza kwenda (kama vile alivyofanya na Shetani na majaribio ya Ayubu — Shetani hakuruhusiwa kuzidi mipaka hiyo ). Anatuambia Yeye ni mwenye nguvu zaidi ya mara hamsini katika Biblia, na ni ajabu kuona jinsi uhuru wake unaunganisha na uchaguzi tunaoufanya (wote mbaya na wema) kufanya kazi yake kamili (Warumi 8:28).

Kwa wale ambao ni waumini na wanaosumbuliwa na ugonjwa, ugonjwa, na / au magonjwa katika maisha haya, ujuzi kwamba wanaweza kumtukuza Mungu kwa njia ya mateso yao huwashawishi kutokuwa na uhakika kuhusu kwa nini ameruhusu, kitu ambacho hawawezi kuelewa mpaka waweze kusimama Katika kuwepo wake milele. Wakati huo, maswali yote yatajibiwa, au labda kwa usahihi, hatutajali tena kuhusu maswali yenyewe.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Wakati mwingine ni mapenzi ya Mungu kwa waumini kuwa wagonjwa?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries