settings icon
share icon
Swali

Je! Upendo wa Mungu ni wa masharti au si wa masharti?

Jibu


Upendo wa Mungu, kama ilivyoelezwa katika Biblia, ni dhahiri si wa masharti kwa kuwa upendo wake umeelezwa kwa vitu vya upendo Wake (yaani, watu Wake) licha ya tabia yao ya kumwona. Kwa maneno mengine, Mungu anapenda kwa sababu ni asili yake ya kupenda (1 Yohana 4: 8), na kwamba upendo husababisha Yeye kufanya matendo mazuri. Hali isiyo na masharti ya upendo wa Mungu inaonekana wazi zaidi katika Injili. Ujumbe wa Injili ni hadithi ya uokoaji wa Mungu. Kama Mungu anavyoona shida ya watu wake waasi, anaamua kuwaokoa kutokana na dhambi zao, na uamuzi huu unategemea upendo Wake (Waefeso 1: 4-5). Sikiliza maneno ya mtume Paulo kutoka kwa barua yake kwa Warumi:

"Kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu,wakati ulipotimia,Kristo alikufa kwa ajili ya waovu.Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki;lakini yawezekana mtu kuthubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi,kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu,tulipokuwa tungali wenye dhambi "(Warumi 5: 6-8).

Kusoma kitabu cha Warumi, tunajifunza kwamba tumetenganishwa na Mungu kutokana na dhambi zetu. Sisi tunao uadui na Mungu, na ghadhabu Yake inafunuliwa dhidi ya wasiomcha Mungu kwa sababu ya uovu wao (Warumi 1: 18-20). Tunamkataa Mungu, na Mungu anatupeana kwa dhambi zetu. Tunajifunza pia kwamba sisi wote tumefanya dhambi na tulipungukiwa na utukufu wa Mungu (Warumi 3:23) na kwamba hakuna hata mmoja wetu anayemtafuta Mungu, hakuna hata mmoja wetu anayefanya haki mbele ya macho Yake (Warumi 3: 10-18).

Licha ya uadui huu na uadui tunao kwa Mungu (ambayo Mungu angekuwa kamili kutuangamiza kabisa), Mungu hufunua upendo wake kwetu kwa kutoa Mwana wake, Yesu Kristo, kama ukombozi (yaani, utulizo wa hasira ya haki ya Mungu) kwa ajili ya dhambi zetu. Mungu hakusubiri sisi kujitetea wenyewe kama hali ya kuadhimisha dhambi zetu. Badala yake, Mungu alijishusha kuwa mtu na kuishi kati ya watu Wake (Yohana 1:14). Mungu alihisi ubinadamu wetu-kila kitu kinachomaanisha kuwa mwanadamu-na kisha akajitoa mwenyewe kwa hiari kama upatanisho badala ya dhambi zetu.

Uokoaji huu wa Mungu ulisababisha tendo la neema la kujitolea. Kama Yesu anasema katika injili ya Yohana, "Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu,wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake" (Yohana 15:13). Hiyo ni kweli kile Mungu, katika Kristo, amefanya. Hali isiyo na masharti ya upendo wa Mungu inafunuliwa wazi katika vifungu viwili kutoka kwa Maandiko:

"Lakini Mungu,kwa kuwani mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda;hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu;alituhuisha pamoja na Kristo, yaani, tumeokolewa kwa neema;" (Waefeso 2: 4-5).

"Katika pendo hili la Mungu lilionekana kwetu,kwamba Mungu amemtuma mwanawe wa pekee ulimwenguni,ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi,akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu" (1 Yohana 4: 9-10).

Ni muhimu kufahamu kwamba upendo wa Mungu ni upendo unaoanzisha; sio jibu. Hiyo ndio hasa uifanya kuwa si ya masharti. Ingekuwa upendo wa Mungu ulikuwa na masharti, basi tungepaswa kufanya kitu ili tupate au tukikose. Tunapaswa kuwashawishi ghadhabu Yake na kujitakasa wenyewe dhambi zetu kabla Mungu kuwa tayari kutupenda. Lakini huo sio ujumbe wa kibiblia. Ujumbe wa kibiblia-injili-ni kwamba Mungu, alihamasishwa na upendo, aliamua kuwaokoa watu wake kutoka kwa dhambi zao bila masharti .

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Upendo wa Mungu ni wa masharti au si wa masharti?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries