settings icon
share icon
Swali

Je! Mapenzi ya Mungu ni nini?

Jibu


Mapenzi ya kibinadamu ni sawa kabisa: tunapotaka kitu kitokea, sisi "tutafanya" ili kifanyike; Wakati tunapofanya jambo fulani, tumeonyesha "mapenzi" yetu katika suala hili. Mapenzi ya Mungu ni ngumu zaidi. Kwa kweli, wanasomoji wanaona mambo matatu tofauti ya mapenzi ya Mungu katika Biblia:Mapenzi ya uhuru wake(pinga) , mapenzi ya ufunuo wake (utabiri) utakuwa, na mapenzi yake ya kitengo.

Mapenzi ya uhuru wa Mungu au ya kupinga pia huitwa mapenzi"fichu". Ni "huru" kwa kuwa inaonyesha Mungu kuwa Mtawala Mkuu wa ulimwengu ambaye anaweka kila kitu kinachotendeka. Ni "kupinga" kwa sababu inahusisha amri za Mungu. Ni "fichu" kwa sababu kwa kawaida hatujui kipengele hiki cha mapenzi ya Mungu mpaka kile alichokiamuru kinafanyika. Hakuna kitu kinachotokea ambacho kiko nje ya mapenzi ya Mungu. Kwa mfano, ilikuwa ni mapenzi huru ya Mungu kwamba Yusufu apelekwe Misri, ateseke gerezani mwa Farao, kutafsiri ndoto za mfalme, na hatimaye kuwaokoa watu wake kutoka njaa na kuheshimiwa na wote (Mwanzo 37-50). Mwanzoni, Yusufu na ndugu zake hawakujua kabisa mapenzi ya Mungu katika mambo haya, lakini, kila hatua njiani, mpango wa Mungu ulifanywa wazi. Wakati Waefeso 1:11 inaelezea Mungu kama "anayetenda vitu vyote kulingana na ushauri wa mapenzi yake," inasema juu ya mapenzi huru au fichu ya Mungu. Mungu mwenyewe anaelezea ukweli wa mapenzi yake huru katika Isaya 46:10: "Kusudi langu litasimama, nami nitafanya yote niliyopendeza." Kwa sababu Mungu ni huru, mapenzi Yake hayawezi kamwe kufadhaishwa.

Mapenzi ya huru Mungu au ya kupinga yanaweza kugawanywa katika mapenzi yake yenye ufanisi na mapenzi yake ya kuruhusu. Lazima tufanye hivyo kwa sababu Mungu hawezi "kusababisha" kila kitu kutokea. Baadhi ya amri zake ni za ufanisi (yaani, zinachangia moja kwa moja kutimiza tamaa ya Mungu); amri zake zingine ni vibali (yaani, zinaruhusu utimizaji usio wa moja kwa moja kwa hamu ya Mungu). Kwa sababu Mungu ni Mwenye nguvu, lazima angalau "haruhusu" matukio yote. Ndani ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, anachagua kuruhusu mambo mengi kutokea ambayo haipendezwi nayo. Pia akitoa mfano wa Yusufu na ndugu zake, Mungu alichagua, kwa kitendo cha mapenzi ya kupungua, kuruhusu utekaji nyara na utumwa wa Yusufu. Ruhusa ya Mungu itaruhusu dhambi za ndugu za Yusufu ili kuletea mema zaidi (angalia Mwanzo 50:20). Katika kila unyanyasaji wa Yusufu, Mungu alikuwa na uwezo wa kuingilia kati, lakini "aliruhusu" uovu, na kwa maana hiyo ndogo, yeye mwenyewe "alitaka" itokee.

Mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa au ya utambuzi hayakufichwa kwetu. Kipengele hiki cha mapenzi ya Mungu ni pamoja na kile ambacho Mungu amechagua kutufunulia katika Biblia-Maagizo yake yanaelezwa waziwazi. "Ee mwanadamu,yeye amekuonyesha yaliyo mema; Na Bwana anahitaji nini kwako, ila kutenda haki, na kupenda rehema, na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako "(Mika 6: 8). Mapenzi ya utambuzi ya Mungu ni yale ambayo Mungu anataka tufanye (au tusifanye). Kwa mfano, tunajua kwamba ni mapenzi ya Mungu kwamba tuseme ukweli katika upendo (Waefeso 4:15), tubu, na ugeuke kwa Mungu (Matendo 3:19). Ni mapenzi ya Mungu yanayofunuliwa kwamba tusifanye uzinzi (1 Wakorintho 6:18) au kulewa (Waefeso 5:18). Mapenzi ya Mungu yamefunuliwa daima "hufanya mwenye busara rahisi" (Zaburi 19: 7).

Tumewajibiwa kutii mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa au ya utambuzi; Hata hivyo, tuna uwezo wa kutotii. Mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa kwa Adamu na Hawa ilikuwa ya kuzaa na kuenea, kutunza bustani, kuondokana na dunia, na wala kula mti fulani (Mwanzo 1-2). Kwa bahati mbaya, waliasi dhidi ya mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa (Mwanzo 3). Matokeo kuwa waliteseka yanaonyesha kuwa hawakuweza kusamehe dhambi zao. Wala hatuwezi kudai kwamba dhambi zetu zinatimiza tu mapenzi ya Mungu, kama kwamba inatuzuia hatia. Ilikuwa mapenzi ya Mungu kwamba Yesu aliteseka na kufa, lakini wale waliohusika na kifo chake walikuwa bado wanaajibika (Marko 14:21).

Mapenzi ya utaratibu wa Mungu utakuwa na "mtazamo" wake; Mapenzi yake ya tabia ni yale yanayompendeza au kumchukiza. Kwa mfano, Mungu "ambaye hutaka watu wote waokolewa, na kupata kujua yaliyo kweli" (1 Timotheo 2: 4). Hii ni mfano wa tabia ya Mungu kuelekea waliopotea-Anawataka waokolewe (kama hakufanya hivyo, basi angetuma Mwokozi). Ingawa moyo wa Mungu unataka wote kuokolewa, si wote wanaokolewa. Kwa hiyo, kuna tofauti kati ya mapenzi ya utambuzi na mapenzi huru ya Mungu.

Kwa muhtasari, mapenzi ya Mungu yanahusisha mambo matatu: 1) Mapenzi huru ya Mungu yamefunuliwa katika amri zake zisizobadilishwa. Aliamuru kuwa kuwe mwangaza, na kulikuwa na mwangaza (Mwanzo 1: 3) — mfano wa amri yake ya ufanisi. Alimruhusu Shetani kumtesa Ayubu (Ayubu 1:12) — mfano wa amri yake ya kuruhusu. 2) mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa yamo katika maagizo yake, tuliyopewa ili tuweze kutembea katika utakatifu. Tuna uwezo (lakini siyo haki) kuvunja amri hizi. 3) mapenzi ya Mungu ni mapenzi yake. Mara kwa mara, Mungu anaamuru kitu ambacho hakimdhihaki, kama kifo cha waovu (angalia Ezekieli 33:11).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Je! Mapenzi ya Mungu ni nini?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries