settings icon
share icon
Swali

Mungu hubadilisha wazo lake?

Jibu


Malaki 3:6 yasema, “Mimi Bwana sibadiliki, enyi kizazi cha Yakobo hamtaangamizwa.” Sawa na Yakobo 1:17 inatuambia, “Kila kipaji chema na kamilifu hutoka mbinguni kwa Baba kikishuka kutoka kwa Baba wa nuru za mbinguni ambaye hana mabadiliko kama kuhama kwa vivuli” Maana halisi ya Hesabu 23:19 haiko wazi kama kuwa, “Mungu si kama mwanadamu ambaye atadanganya, au abadilishe mawazo yake. Atanena bila kutimiza? Ataahidi bila kutimiza?” La! Mungu habadilishi mawazo yake. Haya hizi zanena kuwa Mungu habadiliki wala habadilishwi.

Basi tunaweza kueleza mistari kama Mwanzo 6:6, “Bwana akaghairi kwamba alikuwa amemfanya mwanadamu duniani, na moyo wake ukajaa na maumivu” Pia, Yona 3:10, ambayo inasema, “Mungu alipoona walifanya nini na jinsi wameziacha njia zao mbaya, alikuwa na huruma na hawakuwaletea juu yao uharibifu Alikuwa amewatishia”. Vile vile Kutoka 32:14 yasema, “Bwana alikubali na hakuleta maafa juu ya watu wake alikwisha watishia. Aya hizi kusema ya Bwana “alitubu” kwa kitu, na kuonekana kinyume na mafundisho ya ufaradhi wa Mungu. Hata hivyo, uchunguzi wa karibu wa vifungu hivi inaonyesha kwamba haya si kweli dalili kwamba Mungu ni uwezo wa kubadilisha. Katika lugha ya asili, neno lililotafsiriwa kama, “kutubu” au “akapokea” ni usemi Kiebrania kuwa pole. Kuwa pole kwa kitu haina maana kwamba mabadiliko yametokea, ni tu ina maana kuna majuto kwa kitu kwamba imechukua mahali.

Fikiria Mwanzo 6:6: “... Bwana akaghairi kwamba alikuwa amemfanya mwanadamu duniani.”

Aya hii hata inaendelea kusema “Moyo wake ukajazwa na maumivu”. Mstari huu unasema ya kwamba Mungu alikuwa na majuto kwa ajili ya kumuumba mwanadamu. Hata hivyo, ni wazi kuwa Mungu hakubadili uamuzi wake. Badala yake, kupitia Nuhu, Mungu aliruhusu mwanadamu kuendelea kuwepo. ukweli kwamba sisi tu hai leo ni uthibitisho kwamba Mungu hakubadili msimamo wake juu ya kuumba mwanadamu. Pia, maneno ya fungu hili ni maelezo ya hali ya dhambi ambayo mwanadamu alikuwa akiishi kwayo, na ni uovu wa mwanadamu ambao ulimletea Mungu huzuni, si eti ni kwa ajili ya kuwepo kwa mwanadamu. Fikiria Yona 3:10: “..Alikuwa na huruma kwao na hakuleta uharibifu juu yao, Aliokwisha watishia. Tena, neno hilo moja la Kiebrania limetumika, ambalo laweza fasiriwa “kuwa pole” nii kwa Mungu alikuwa alihusunika kwa yale aliyokwisha pangia watu wa Ninewi? Kwa sababu wao walikuwa na mabadiliko katika moyo na matokeo ni kwamba ilibidilisha njia zao kutoka uasi hadi utii. Mungu ni thabiti kabisa. Mungu alikuwa anaenda kuhukumu Ninawi kwa sababu ya uovu wake. Hata hivyo, Ninawi walitubu na kubadilisha njia zake. Matokeo yake, Mungu alikuwa na huruma juu ya Ninawi, hii ni ishara kuwa Mungu yuu thabiti na tabia yake.

Warumi 3:23 inatufundisha kwamba watu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na kiwango cha Mungu. Warumi 6:23 inasema kwamba matokeo yake ni mauti (kiroho na kimwili). Basi watu wa Ninawi walistahili adhabu. Sisi sote hukumbana na hali kama hii; ni kuchagua kwa mwanadamu kutenda dhambi kunatutenga na Mungu. Mwanadamu hawezi kumshikilia Mungu kuwajibika kwa matatizo yake mwenyewe. Hivyo itakuwa ni kinyume na tabia ya Mungu kukosa kuwaadhibu watu wa Ninewi kama wangeendelea katika dhambi. Hata hivyo, watu wa Ninawi wakageuka na kutii, na kwa sababu hiyo Bwana akaamua asiwaadhibu kama alikwisha amau awali. Je, mabadiliko ya sehemu ya watu wa Ninewi yaliwajibisha Mungu kufanya kile alichofanya? La hasha! Mungu hawezi kuwekwa katika nafasi ya wajibu wa mwanadamu. Mungu ni mwema na mwenye haki, na alichagua kutowaadhibu watu wa Ninewi kwa matokeo ya mabadiliko ya moyo wao. Kama kitu kinginevyo, chenye kifungu hiki kimefanya ni kulenga ukweli kuwa Mungu habadiliki, kwa sababu kama Bwana hangewaweka salama watu wa Ninewi, ingekuwa kinyume na tabia yake.

Maandiko ambayo yamefasiriwa ionekane kuwa Mungu hubadilisha mawazo yake ni majaribio ya binadamu kuelezea matendo ya Mungu. Mungu alikuwa anaenda kufanya kitu, lakini badala yake alifanya kitu kingine. Kwetu, inaonekana kuwa kama mabadiliko. Lakini Mungu, ambaye ni Mwenye ujuzi na huru, si wa mabadiliko. Daima Mungu alijua chenye alinuia kufanya. Mungu daima hufanya kile Yeye anataka kufanya ili amfanye binadamu kutimiza mpango wake kamilifu. ... Nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na kutoka katika mambo ya zamani ambayo walikosa kufanya, akisema, lengo langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote ... Nilichosema, ambacho mimi nitakileta; kile kilichopangwa, kwa mapenzi yake kwamba atakifanya” (Isaya 46:10-11). Mungu alitishia Ninawi na uharibifu, akijua kwamba ingewasababisha Ninawi kutubu. Mungu alitishia Israel na uharibifu, akijua kwamba Musa atawaombea. Mungu hana majuto kwa maamuzi yake, lakini kinachomsikitisha ni baadhi ya kile mwanadamu hufanya katika kukabiliana na maamuzi yake. Mungu habadilishi mawazo yake lakini badala yake matendo yake mara kwa mara husawiana na neno lake katika kukabiliana na matendo yetu.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Mungu hubadilisha wazo lake?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries