settings icon
share icon
Swali

Ina maana gani kwamba Mungu ni Mwenye nguvu?

Jibu


Neno lolote linatokana na maana ya "yote" na maana ya nguvu "nguvu." Kama ilivyo na sifa za ujuzi na uzima, ifuatavyo kwamba, ikiwa Mungu hana mwisho, na kama Yeye ni huru, ambayo tunajua Yeye ni, basi lazima awe mwenye nguvu kabisa. Ana nguvu zote juu ya vitu wakati wote na kwa njia zote.

Ayubu alizungumzia nguvu za Mungu katika Ayubu 42: 2: "Najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, naya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika." Ayubu alikuwa akikubali uweza wa Mungu katika kutekeleza mipango Yake. Musa, pia, alikumbushwa na Mungu kwamba alikuwa na nguvu zote za kukamilisha madhumuni Yake juu ya Waisraeli: "BWANA akamjibu Musa, Je, mkono wa Bwana ni mfupi sana? Sasa utaona ikiwa ninachosema kwako litakuwa la ukweli au la. '"

Hakuna mahali ambapo uweza wa Mungu huonekana wazi zaidi kuliko uumbaji. Mungu akasema, "Hebu kuwa na ..." na ilikuwa hivyo (Mwanzo 1: 3, 6, 9, nk). Mtu anahitaji vifaa vya kuunda; Mungu alinena tu, na kwa nguvu ya neno lake, kila kitu kiliumbwa kutoka kwa hakuna kitu. "Kwa neno la BWANA mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake." (Zaburi 33: 6).

Nguvu ya Mungu inaonekana pia katika kulinda uumbaji Wake. Maisha yote duniani yangepotea sio kwa ajili ya utoaji wa Mungu wa kila kitu tunachohitaji kwa chakula, mavazi na makao, yote kutoka kwa rasilimali zinazoweza kuendelezwa na nguvu zake kama mtunzaji wa mwanadamu na mnyama (Zaburi 36: 6). Bahari ambazo hufunika dunia nyingi, na juu ya ambayo hatuna nguvu, ingeweza kutudhuru ikiwa Mungu hakuweka mipaka yao (Ayubu 38: 8-11).

Nguvu zote za Mungu huwa na serikali na viongozi (Danieli 2:21), kama anavyozuia au kuwaacha kwenda njia zao kulingana na mipango na madhumuni Yake. Nguvu zake hazina ukomo juu ya Shetani na pepo zake. Mashambulizi ya Shetani juu ya Ayubu yalikuwa na matendo fulani tu. Alizuiliwa na nguvu isiyo na ukomo wa Mungu (Ayubu 1:12, 2: 6). Yesu alimkumbusha Pilato kuwa hakuwa na mamlaka juu yake isipokuwa kama alipewa na Mungu wa nguvu zote (Yohana 19:11).

Kuwa mwenye nguvu, Mungu anaweza kufanya chochote. Hata hivyo, hiyo haimaanishi Mungu amepoteza nguvu zake zote wakati Biblia inasema kuwa hawezi kufanya mambo fulani. Kwa mfano, Waebrania 6:18 inasema kwamba hawezi kusema uongo. Hiyo haina maana Yeye hawana uwezo wa kusema uongo, bali Mungu huchagua kutosaana na ukamilifu wake wa maadili. Kwa njia hiyo hiyo, licha ya kuwa Mwenye nguvu na kuchukia uovu, Anaruhusu uovu kutokea, kulingana na kusudi lake njema., Anatumia matukio mabaya ya kuruhusu madhumuni Yake kufunguliwa, kama vile wakati mabaya yote yaliyotokea — Kuua ya kondoo mkamilifu, mtakatifu, asiye na hatia ya Mungu kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu.

Kama Mungu anavyoingia ndani, Yesu Kristo ni mwenye nguvu. Nguvu zake zinaonekana katika miujiza aliyoifanya-Kuponya kwake nyingi, kulisha watu elfu tano (Marko 6: 30-44), kutuliza dhoruba (Marko 4: 37-41), na kuonyesha mwisho wa nguvu, kumfufua Lazaro Na binti wa Yairo kutoka kwa wafu (Yohana 11: 38-44, Marko 5: 35-43), mfano wa udhibiti wake juu ya maisha na kifo. Kifo ni sababu kuu ambayo Yesu alikuja-kuiharibu (1 Wakorintho 15:22, Waebrania 2:14) na kuwaleta wenye dhambi katika uhusiano mzuri na Mungu. Bwana Yesu alisema waziwazi kuwa alikuwa na uwezo wa kuweka maisha yake na nguvu ya kuichukua tena, ukweli kwamba Yeye alitoa madai wakati akizungumzia juu ya hekalu (Yohana 2:19). Alikuwa na uwezo wa kumwita malaika kumi na wawili wa malaika kumwokoa wakati wa majaribio yake, ikiwa inahitajika (Mathayo 26:53), hata hivyo alijitoa mwenyewe kwa unyenyekevu badala ya wengine (Wafilipi 2: 1-11).

Siri kubwa ni kwamba nguvu hii inaweza kugawanywa na waumini ambao wameungana na Mungu katika Yesu Kristo. Paulo anasema, "Kwa hiyo nitajisifu zaidi juu ya udhaifu wangu, ili nguvu za Kristo ziweke juu yangu" (2 Wakorintho 12: 9b). Nguvu ya Mungu imetukuzwa sana wakati udhaifu wetu ni mkubwa kwa sababu Yeye "anaweza kufanya zaidi ya yote tunayoomba au kufikiria, kulingana na nguvu zake zinazofanya kazi ndani yetu" (Waefeso 3:20). Ni nguvu ya Mungu inayoendelea kutuweka katika hali ya neema licha ya dhambi zetu (2 Timotheo 1:12), na kwa nguvu Yake tunachukuliwa kutoka kuanguka (Yuda 24). Nguvu zake zitatangazwa na jeshi lote la mbinguni kwa milele (Ufunuo 19: 1). Hiyo kuwa sala yetu isiyo na mwisho!

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ina maana gani kwamba Mungu ni Mwenye nguvu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries