settings icon
share icon
Swali

Ina maana gani kumsifu Mungu?

Jibu


Wakristo mara nyingi wanasema juu ya "kumsifu Mungu," na Biblia inaamuru viumbe vyote viishi kumsifu Bwana (Zaburi 150: 6). Neno moja la Kiibrania la "sifa" ni yadah, lenye maana "sifu,toa shukrani, au kukiri." Neno la pili mara nyingi linalotafsiriwa "sifa" katika Agano la Kale ni zamar, "kuimba sifa." Neno la tatu lililotafsiriwa "sifa" ni halal (mzizi wa halleluya), maana ya "kusifu, heshima, au kupongeza." Maneno yote matatu yana wazo la kumshukuru na kumheshimu ambaye anastahili sifa.

Kitabu cha Zaburi ni mkusanyiko wa nyimbo zilizojaa sifa za Mungu. Miongoni mwao ni Zaburi 9, ambayo inasema, "Nitafurahi na kukushangilia Wewe;Nitaliimbia jina lako,Wewe Uliye juu "(mstari wa 2). Zaburi 18: 3 inasema Mungu ni "anastahili sifa." Zaburi 21:13 humtukuza Mungu kwa sababu Yeye ni nani na kwa Nguvu Zake kuu: "Ee Bwana ,utukuzwe kwa nguvu zako,Nasi tutaimba na kuuhimidi uwezo wako. "

Zaburi 150 imetumia neno hili sifa mara kumi na tatu katika mistari sita. Mstari wa kwanza hutoa "wapi" ya sifa-kila mahali! "Msifuni Mungu katika patakatifu pake; Msifuni katika mbingu zake zenye nguvu. "

• Aya inayofuata inafundisha "kwa nini" kumsifu Bwana: "Msifuni kwa sababu ya matendo yake ya nguvu; msifuni kwa ukuu wake mkubwa. "

• Mstari wa 3-5 inakumbusha "jinsi" kumtukuza Bwana-kwa vyombo vya aina mbalimbali na ngoma. Hisia iliyotolewa ni kwamba kila njia tunayohitaji kutoa sauti ni kutumiwa kumtukuza Bwana

• Mstari wa 6 inatuambia "nani" anafaa kumtukuza Bwana: "Kila kitu kilicho na uhai kinafaa kimsifu Bwana.Sifu Bwana" Kila kitu kilicho hai ni kumsifu Bwana.

Katika Agano Jipya, kuna mifano ya sifa iliyotolewa kwa Yesu. Mathayo 21:16 inarejelea wale waliomsifu Yesu wakati alikuwa amepanda punda kwenda Yerusalemu. Mathayo 8: 2 inasema mtu mwenye ukoma ambaye aliinama mbele ya Yesu. Katika Mathayo 28:17inasema jinsi wanafunzi wa Yesu walimwabudu baada ya kufufuka kwake. Yesu alikubali sifa kama Mungu.

Kanisa la kwanza mara nyingi lilishiriki wakati wa sifa. Kwa mfano, kanisa la kwanza huko Yerusalemu lilikuwa na lengo la kuabudu (Matendo 2: 42-43). Viongozi wa kanisa huko Antiokia waliomba, kuabudu, na kufunga wakati Paulo na Barnaba waliitwa kwa kazi ya utumishi (Matendo 13: 1-5). Barua nyingi za Paulo zinajumuisha sehemu nyingi za sifa kwa Bwana (1 Timotheo 3: 14-16; Wafilipi 1: 3-11).

Wakati wa mwisho, watu wote wa Mungu watajiunga na sifa ya milele ya Mungu. "Hakuna chochote kitalaaniwa tena, lakini kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo kitakuwa ndani yake, na watumishi wake watamwabudu" (Ufunuo 22: 3). Kwa laana ya dhambi imeondolewa, wale walio pamoja na Bwana watamsifu milele Mfalme wa wafalme katika ukamilifu. Imesemekana kuwa ibada yetu ya Mungu hapa duniani ni maandalizi tu ya sherehe ya sifa ambayo itafanyika kwa milele na Bwana.

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ina maana gani kumsifu Mungu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries