settings icon
share icon
Swali

Ni nini ufahamu wa kibiblia wa ghadhabu ya Mungu?

Jibu


Ghadhabu inaelezewa kama "jibu la kihisia kwa uovu unaohesabiwa na ukosefu wa haki," mara nyingi hutafsiriwa kama "hasira," "hasira," "uchungu," au "hasira." Watu wote na Mungu huonyesha ghadhabu. Lakini kuna tofauti kubwa kati ya ghadhabu ya Mungu na hasira ya mwanadamu. Hasira za Mungu ni takatifu na daima ni haki; ya mtu kamwe si takatifu na kwa kiwango cha chini sana iwe ya haki.

Katika Agano la Kale, ghadhabu ya Mungu ni jibu la Mungu kwa dhambi za binadamu na kutotii. Kuabudu sanamu mara nyingi ilikuwa tukio la ghadhabu ya Mungu. Zaburi 78: 56-66 inaelezea ibada ya sanamu ya Israeli. Hasira ya Mungu inaongozwa mara kwa mara kwa wale ambao hawafuat mapenzi Yake (Kumbukumbu la Torati 1: 26-46; Yoshua 7: 1; Zaburi 2: 1-6). Manabii wa Agano la Kale mara nyingi waliandika juu ya siku zijazo, "siku ya ghadhabu" (Zefania 1: 14-15). Hasira ya Mungu dhidi ya dhambi na kutotii ni haki kabisa kwa sababu mpango wake kwa wanadamu ni mtakatifu na kamilifu, kama vile Mungu mwenyewe ni mtakatifu na mkamilifu. Mungu alitoa njia ya kupata neema ya Mungu-toba-ambayo hugeuza ghadhabu ya Mungu mbali na mwenye dhambi. Kukataa mpango mkamilifu ni kukataa upendo wa Mungu, huruma, neema na neema na kusababisha ghadhabu yake ya haki.

Agano Jipya pia inaunga mkono dhana ya Mungu kama Mungu wa hasira ambaye anahukumu dhambi. Hadithi ya mtu tajiri na Lazaro inazungumzia hukumu ya Mungu na matokeo mabaya kwa mwenye dhambi asiye na toba (Luka 16: 19-31). Yohana 3:36 inasema, " Amwaminiye Mwana yuna uzima wa milele; asiyemwamini Mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu itamkalia." Yule anayemwamini Mwana hatastahili ghadhabu ya Mungu kwa ajili ya dhambi yake, Kwa sababu Mwana alichukua ghadhabu ya Mungu juu yake mwenyewe wakati alikufa mahali petu msalabani (Warumi 5: 6-11). Wale ambao hawamwamini Mwana, wasiompokea kama Mwokozi, watahukumiwa siku ya ghadhabu (Warumi 2: 5-6).

Kinyume chake, hasira ya binadamu inaonya katika Warumi 12:19, Waefeso 4:26, na Wakolosai 3: 8-10. Mungu peke yake anaweza kulipiza kisasi kwa sababu kisasi chake ni kamili na kitakatifu, wakati ghadhabu ya mwanadamu ni dhambi, kumfungua kwa ushawishi wa pepo. Kwa Mkristo, hasira na ghadhabu haviendani na asili yetu mpya, ambayo ni asili ya Kristo mwenyewe (2 Wakorintho 5:17). Ili kupata uhuru kutoka kwa mamlaka ya ghadhabu, mwamini anahitaji Roho Mtakatifu kutakasa na kusafisha moyo wake wa hisia za ghadhabu na hasira. Warumi 8 inaonyesha ushindi juu ya dhambi katika maisha ya mtu ambaye anaishi katika Roho (Warumi 8: 5-8). Wafilipi 4: 4-7 inatuambia kwamba akili inayoongozwa na Roho imejaa amani.

Hasira ya Mungu ni kitu cha kuogopesha na kutisha. Wale tu ambao wamefunikwa na damu ya Kristo, aliyomwaga msalabani kwa ajili yetu, wanaweza kuhakikishiwa kuwa ghadhabu ya Mungu haitakuanguka kamwe juu yao. "Kwa kuwa sasa tumehesabiwa haki na damu yake, tutaokolewa zaidi kutoka ghadhabu ya Mungu kupitia kwake" (Warumi 5: 9).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ni nini ufahamu wa kibiblia wa ghadhabu ya Mungu?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries