Mungu ni nani? Mungu ni nini? Tunawezaje kumjua Mungu?


Swali: "Mungu ni nani? Mungu ni nini? Tunawezaje kumjua Mungu?"

Jibu:
Mungu ni nani? — Ukweli
Ukweli wa kuwepo kwa Mungu ni dhahiri sana, kwa njia ya uumbaji na kwa dhamiri ya mwanadamu, kwamba Biblia inaita mtu asiyeamini kuwa "mpumbavu" (Zaburi 14: 1). Kwa hiyo, Biblia haijaribu kamwe kuthibitisha kuwepo kwa Mungu; Badala yake, inadhani kuwepo kwake tangu mwanzo (Mwanzo 1: 1). Chenye Biblia inafanya ni kufafanua asili, tabia, na kazi ya Mungu.

Mungu ni nani? — Ufafanuzi
Kufikiri kwa usahihi kuhusu Mungu ni muhimu sana kwa sababu wazo la uwongo kuhusu Mungu ni sanamu. Katika Zaburi 50:21, Mungu humkemea mtu mwovu kwa mashtaka haya: "Wewe ulifikiri nilikuwa kabisa kama wewe." Kuanza na, ufafanuzi mzuri wa Mungu ni "Mwenye Kuu; Muumba na Kiongozi wa yote hayo; uwepo wa kibinafusi wa Yeye ambaye ni mkamilifu katika nguvu, wema, na hekima. "

Mungu ni nani? — Asili yake
Tunajua mambo fulani kuwa ya kweli kwa Mungu kwa sababu moja: katika rehema Yake ameteremsha kutufafanulia baadhi ya sifa zake kwetu. Mungu ni roho, kwa asili isiyoonekana (Yohana 4:24). Mungu ni Mmoja, lakini Yeye yupo kama watu watatu-Mungu Baba, Mungu Mwana, na Mungu Roho Mtakatifu (Mathayo 3: 16-17). Mungu ni asiye na mwisho (1 Timotheo 1:17), hauwezi kulinganishwa (2 Samweli 7:22), na hawezi kubadilika (Malaki 3: 6). Mungu yupo kila mahali (Zaburi 139: 7-12), anajua kila kitu (Mathayo 11:21), na ana nguvu zote na mamlaka (Waefeso 1; Ufunuo 19: 6).

Mungu ni nani? — Tabia yake
Hapa ni baadhi ya sifa za Mungu kama ilivyofunuliwa katika Biblia: Mungu ni wa haki (Matendo 17:31), mwwenye upendo (Waefeso 2: 4-5), mwenye kweli (Yohana 14: 6), na mtakatifu (1 Yohana 1: 5). Mungu anaonyesha huruma (2 Wakorintho 1: 3), huruma (Warumi 9:15), na neema (Warumi 5:17). Mungu anahukumu dhambi (Zaburi 5: 5) lakini pia hutoa msamaha (Zaburi 130: 4).

Mungu ni nani? — Kazi Yake
Hatuwezi kuelewa Mungu mbali na matendo Yake, kwa sababu kile Mungu anachotenda hutoka kwake. Hapa kuna orodha ya kazi za Mungu, zilizopita, zilizopo, na za baadaye: Mungu aliumba ulimwengu (Mwanzo 1: 1; Isaya 42: 5); Anashikiria kikamilifu ulimwengu (Wakolosai 1:17); Anafanya mpango wake wa milele (Waefeso 1:11) ambayo inahusisha ukombozi wa mwanadamu kutoka kwa laana ya dhambi na kifo (Wagalatia 3: 13-14); Anawavuta watu kwa Kristo (Yohana 6:44); Anawaadhibu watoto Wake (Waebrania 12: 6); Na atahukumu ulimwengu (Ufunuo 20: 11-15).

Mungu ni nani? — Uhusiano na Yeye
Katika Mtu wa Mwana, Mungu akawa mwili (Yohana 1:14). Mwana wa Mungu akawa Mwana wa Mtu na hivyo ni "daraja" kati ya Mungu na mwanadamu (Yohana 14: 6, 1 Timotheo 2: 5). Kwa njia ya Mwana tu tunaweza kuwa na msamaha wa dhambi (Waefeso 1: 7), upatanisho na Mungu (Yohana 15:15, Warumi 5:10), na wokovu wa milele (2 Timotheo 2:10). Katika Yesu Kristo "ukamilifu wote wa Uungu huishi katika hali ya mwili" (Wakolosai 2: 9). Hivyo, kwa kweli kujua Mungu ni nani, tunapaswa kufanya ni kuangalia Yesu.

English
Rudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Mungu ni nani? Mungu ni nini? Tunawezaje kumjua Mungu?

Jua jinsi ya ...

kutumia milele na MunguPata msamaha kutoka kwa Mungu