settings icon
share icon
Swali

Ina maana gani kwamba Mungu ni nuru?

Jibu


"Mungu ni nuru," yasema 1 Yohana 1: 5. Mwanga ni mfano wa kawaida katika Biblia. Mithali 4:18 inaashiria haki kama "jua la asubuhi." Wafilipi 2:15 inawafananisha watoto wa Mungu ambao "safi na wasio na lawama" ili kuangaza kama nyota mbinguni. Yesu alitumia nuru kama picha ya matendo mema: "Vivyo hivyo, na lazima mwanga wenu uangaze mbele ya watu, ili wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni" (Mathayo 5:16). Zaburi 76: 4 inasema kuhusu Mungu, "Wewe unang'aa kwa nuru."

Ukweli kwamba Mungu ni mwanga huweka tofauti ya asili na giza. Ikiwa mwanga ni mfano wa haki na wema, basi giza linamaanisha uovu na dhambi. Waraka wa Kwanza wa Yohana 1: 6 inasema kuwa "Tukisema kwamba tuna ushirika naye, nap apo hapo tunaishi gizani, tutakuwa tumesema uongo wala hatuishi kwa ukewli kwa maneno na matendo." Mstari wa 5 unasema, "Mungu ni mwanga na hamna giza lolote ndani yake." Kumbuka kwamba hatuambiwi kwamba Mungu ni nuru lakini kwamba ni mwanga. Mwanga ni sehemu ya asili yake, kama vile upendo ulivyo (1 Yohana 4: 8). Ujumbe ni kwamba Mungu kikamilifu, bila usaidizi, ni mtakatifu, bila mchanganyiko wa dhambi, hakuna uchafu wa uovu, na hakuna hisia ya udhalimu.

Ikiwa hatuna mwanga, hatujui Mungu. Wale wanaomjua Mungu, ambao hutembea pamoja Naye, ni wa nuru na hutembea katika nuru. Wao ni washirika wa asili ya Mungu, "mpate kuziepa kabisa tamaa mabya zilizomo duniani" (2 Petro 1: 4).

Mungu ni mwepesi, na vivyo hivyo alivyo Mwanawe. Yesu alisema, "Mimi ndimi mwanga wa ulimwengu. Anayenifuata mimi hatembei kamwe gizani, bali atakuwa na mwanga wa uhai "(Yohana 8:12). "Kutembea" ni kufanya hatua. Kwa hiyo, tunaweza kuona katika mstari huu kwamba Wakristo wanapaswa kukua katika utakatifu na kukua kwa imani kama wanamfuata Yesu (angalia 2 Petro 3:18).

Mungu ni mwanga, na ni mpango Wake kwamba waumini wang'ae katika mwanga Wake, kuwa zaidi kama Kristo kila siku. "Nyinyi nyote ni watu mnaoishi katika mwanga, watu wam chana. Sisi si watu wa usiku, wala wa giza "(1 Wathesalonike 5: 5). Mungu ndiye muumba wa nuru unaonekana pamoja na mtoaji wa nuru ya kiroho ambayo kupitia kwayo tunaweza kuuona ukweli. Mwanga huonyesha kile kilichofichwa gizani; unaonyesha mambo kama yalivyo kweli. Kutembea katika mwanga kunamaanisha kumjua Mungu, kuelewa kweli, na kuishi katika haki.

Waumini katika Kristo wanapaswa kukiri giza lolote ndani yao — dhambi zao na makosa — na kuruhusu Mungu aangaze nuru yake kupitia kwao.

Wakristo hawawezi kukaa chini na kutazama wengine wakiishi katika giza la dhambi, wakijua kwamba wale walio katika giza wanaenda kutengwa milele na Mungu. Mwanga wa Dunia unataka kupiga marufuku giza na kutoa hekima yake kila mahali (Isaya 9: 2; Habakuku 2:14; Yohana 1: 9). Ili tuchukue nuru ya Injili kwa ulimwengu, kwa lazima tunapaswa kufunua mambo ya siri ambayo watu wanastahili kuacha. Mwanga sio wa raha kwa wale ambao wamezoea giza (Yohana 3:20).

Yesu, Mwana wa Mungu asiye na dhambi, ndiye "nuru ya kweli" (Yohana 1: 9). Kama watoto wa Mungu waliochaguliwa, tunapaswa kuonyesha mwanga Wake katika ulimwengu ulio na giza na dhambi. Lengo letu katika kushuhudia kwa wasiookolewa ni "Utayafumbua macho yao na kuwawezesha watoke gizani na kuingia katika mwanga; watoke kaitka utawala wa Shetani, wamgeukie Mungu; ili kwa kuamini, wapate kusamehewa dhambi na kuchukua nafasi yao kati ya wale ambo wamepata kuwa watu wa Mungu" (Matendo 26:18).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Ina maana gani kwamba Mungu ni nuru?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries