settings icon
share icon
Swali

Mungu yuko wapi? Mungu yu wakati huumiza?

Jibu


Biblia inafundisha kwamba Mungu anawala juu ya mataifa kutoka kiti chake cha enzi mbinguni (Zaburi 47: 8, Isaya 6: 1, 66: 1; Waebrania 4:16). Ingawa tunajua kwamba kuwepo kwa Mungu kwa namna fulani ni mbinguni pekee, mafundisho ya Maandiko pia yanaonyesha kuwa Mungu yupo kila mahali (sasa kila mahali wakati huo huo). Kuanzia mwanzo wa Maandiko, tunaona uwepo wa Mungu ukitembea juu ya dunia, hata wakati bado haukuwa na maana na tupu (Mwanzo 1: 2). Mungu alijaza ulimwengu na uumbaji Wake, na kuwepo kwake na utukufu wake huendelea kukaa duniani kote (Hesabu 14:21). Kuna mifano mingi katika Maandiko ya uwepo wa Mungu kuzunguka duniani, akiambatana na viumbe vyake (Mwanzo 3: 8; Kumbukumbu la Torati 23:14, Kutoka 3: 2; 1 Wafalme 19: 11-18; Luka 1:35; Matendo 16: 7). Waebrania 4:13 inasema, "Wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni peke yeye aliye na mambo yetu." Yeremia 23:24 inasema," Je, kuna mtu yeyote anayejificha mahali pa siri ili nisiweze kumwona? "Asema Bwana. Je, sijajaza mbingu na ardhi? Asema Bwana. "Zaburi ya 139 ni funzo la kushangaza katika uzima wa Mungu.

Mungu yuko wapi?

Ikiwa wewe ni mwaminifu katika Yesu Kristo, Mungu yu pamoja nawe, kado nawe, juu yako, na ndani yako. Uwepo wa Mungu na uangalizi mzuri haujawai kuacha. Ikiwa wewe si mwaminifu katika Yesu Kristo, Mungu ako mbele yako, akikualika, kukutoa, kukupa upendo, rehema, na neema ambazo anataka kukupa. Ikiwa haujui uhusiano wako na Mungu kupitia Yesu Kristo, tafadhali soma makala yetu juu ya jinsi ya "Kuwa sawa na Mungu." Huenda swali bora zaidi kuliko "Mungu yu wapi?" Ni "Uko wapi, katika uhusiano wako na Mungu?"

Mungu yuko wapi wakati huumiza?

Inaonekana tunataka kujua jibu la swali hili zaidi wakati tunakabiliwa na majaribio ya uchungu na mashambulizi ya shaka. Hata Yesu, wakati wa kusulubiwa kwake, aliuliza, "Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha?" (Mathayo 27:46). Kwa watazamaji wa wakati huo, pamoja na wale ambao walikuwa wa kwanza kusoma hadithi, inaonekana kwamba Mungu alimwacha Yesu, kwa hivyo tunamaliza kwamba Yeye pia atatuacha wakati wetu wa giza. Hata hivyo, juu ya uchunguzi ulioendelea wa matukio yaliyotokea baada ya kusulubiwa, ukweli umefunuliwa kwamba hakuna chochote kinachoweza kututenganisha na upendo wa Mungu, sio hata kifo (Warumi 8: 37-39). Baada ya Yesu kusulubiwa, alitukuzwa (1 Petro 1:21, Marko 16: 6, 19; Warumi 4: 24-25). Kutokana na mfano huu peke yake tunaweza kuhakikishiwa kwamba hata wakati hatuhisi uwepo wa Mungu katikati ya maumivu yetu, tunaweza bado kuamini ahadi Yake ya kuwa hatatuacha kamwe (Waebrania 13: 5). "Wakati mwingine Mungu huruhusu kile anachochukia kukamilisha kile anachopenda" (Joni Erickson Tada).

Tunaweka tumaini letu katika ukweli kwamba Mungu hawezi kusema uongo, Yeye hawezi kubadilika, na Neno Lake ni kweli milele (Hesabu 23:19, 1 Samweli 15:29, Zaburi 110: 4, Malaki 3: 6; Waebrania 7:21; 13: 8, Yakobo 1:17, 1 Petro 1:25). Hatupotezi kwa sababu ya hali ya maumivu kwa sababu tunaishi kwa imani katika kila neno ambalo limetoka kinywani mwa Mungu, si kuweka tumaini letu katika kile kinachoonekana au kinachojulikana. Tunamwamini Mungu kwamba shida zetu za nuru na za muda zimefanikiwa kwetu utukufu wa milele ambao unazidi mateso yote tutakayoteseka duniani. Kwa hiyo, tunatazama macho yetu si juu ya kile kinachoonekana, lakini kwa kile ambacho hakionekani, kwa sababu tunajua na tunaamini kuwa kile kinachoonekana ni cha muda, lakini kile ambacho hakionekani ni cha milele (2 Wakorintho 4: 16-18; 5: 7). Pia tunaamini Neno la Mungu, ambalo anasema Yeye anafanya kazi kila mara kwa ajili ya wema wa wale wanaompenda na wameitwa kwa mujibu wa kusudi lake (Warumi 8:28). Hata ingawa hatuwezi kuona malengo mema ambayo Mungu anafanya kazi, tunaweza kuwa na uhakika kwamba wakati utakuja wakati tutakapoelewa na kuona wazi zaidi.

Maisha yetu ni kama mfarishi. Ikiwa unatazama upande wa nyuma wa mfarishi, kile utaona ni fujo la ncha na vipaji vilivyofunguka na kuning'inia kote. Haipendezi sana, na kunaonekana hakuna dhana au sababu ya kazi. Hata hivyo unapogeuza mfarishi, unaona jinsi mpangilio ameunganishwa kwa makusudi kila aina ili kuunda uumbaji mzuri, kama vile maisha ya mwamini (Isaya 64: 8). Tunaishi kwa uelewa mdogo wa mambo ya Mungu, lakini siku inakuja ambapo tutajua na kuelewa vitu vyote (Ayubu 37: 5, Isaya 40:28, Mhubiri 11: 5, 1 Wakorintho 13:12; 1 Yohana 3: 2). Mungu yuko wapi wakati huumiza? Ujumbe wa kuchukua na wewe katika nyakati ngumu ni kwamba wakati huwezi kuona mkono Wake, tumaini moyo Wake, na ujue hakika kwamba hatakuacha. Unapoonekana kuwa hauna nguvu yako mwenyewe, ndio wakati unaweza kupumzika kikamilifu mbele yake na kujua kwamba Nguvu Zake zinafanywa kamili katika udhaifu wako (2 Wakorintho 12: 9-10).

EnglishRudi kwa ukurasa wa nyumbani wa Kiswahili

Mungu yuko wapi? Mungu yu wakati huumiza?
Shiriki ukurasa huu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries