Въпроси относно спасението


Какъв е планът за спасение?

Исус ли е единственият път към рая?

Какво е спасение? Какво е християнското учение за спасението?

Спасението само чрез вяра ли е или чрез вяра плюс дела?

Може ли един християнин да изгуби своето спасение?

Има ли библейски основания за сигурността на вечния живот?

Веднъж спасен, човек завинаги ли е спасен?

Как са били спасявани хората преди Исус да умре за нашите грехове?

Какво се случва с онези, които никога не са чували за Исус? Бог ще осъди ли човек, който никога не е чувал за Него?

Вечната сигурност „позволение” да грешим ли е?

Как Божия суверенитет и човешката свободна воля си сътрудничат за спасение?

Как мога да имам увереност в спасението си?

Какво представлява заместителното изкупление?

Защо е важно възкресението на Исус Христос?

Какво се случва с бебетата и малките деца, когато умират?

Защо в Стария Завет Бог изискваше животински жертви?

Ако нашето спасение е вечно подсигурено, защо Библията предупреждава толкова силно срещу отстъпничеството?

Трябва ли християните да продължат да молят за опрощаване на греховете си?

Необходимо ли е кръщението за спасението? Какво означава кръстително новорождение?

Какво е оправдание?

Какво е християнско помирение? Защо трябва да се помирим с Бога?

Какво е значението на християнското изкупление?

Какво е покаяние и необходимо ли е то за спасението?

Дали падналият отново в грях християнин е все още спасен?

Проповядва ли 1 Петрово 3:21, че кръщението е необходимо за спасението?

Проповядва ли Деяния 2:38, че кръщението е необходимо за спасението?

Проповядва ли Йоан 3:5, че кръщението е необходимо за спасението?

Проповядва ли Марк 16:16, че кръщението е необходимо за спасението?

Какво казва Библията за предсмъртното повярване?

Възможно ли е името на човек да бъде изтрито от Книгата на Живота?

Какво следва, ако не се чувствам спасен?

Бог ще продължи ли да ти прощава, ако извършваш същия грях отново и отново?

Може ли християнин „да се откаже от“ спасението?

Бог прощава ли големите грехове? Ще прости ли Бог на убиец?

Какви са съществените характеристики на посланието за благовестието?

Какво означава, че Исус е умрял за нашите грехове?

Има ли разлика между книгата на живота и книгата на живота на Агнето?

Каква е разликата между милост и благодат?

Как и на кого Исус заплатил нашия откуп?

Ако се съмнявате във вашето спасение, това означава ли, че не сте истински спасени?

Какво е освещаване? Какво е определението за християнското освещаване?

Може ли човек да бъде спасен чрез общото откровение?

Ще има ли втори шанс за спасение след смъртта?

Какви са някои от знаците на истинската спасителна вяра?

Има ли грях, който Бог няма да прости?

Какво е истинското благовестие?

Колко малък можеш да бъдеш и да помолиш Исус да бъде твоя Спасител?


Въпроси относно спасението