settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да имам увереност в спасението си?

Отговор


Как можете да знаете със сигурност дали сте спасени? Разгледайте 1 Йоан 5:11-13: „ И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че тоя живот е в Сина Му. Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.” Кой е онзи, който има Сина? Онези, които са повярвали в Него и са Го приели (Йоан 1:12). Ако имаш Исус, имаш вечен живот. Не временен, а вечен.

Бог иска ние да имаме увереност в спасението си. Ние не можем да живеем християнски живот, чудейки се и безпокоейки се всеки ден дали наистина сме спасени или не. Това е причината, поради която Библията прави плана за спасение така ясен. Вярвай в Исус Христос и ще бъдеш спасен (Йоан 3: 16; Деяния 16: 31). Вярвате ли, че Исус е Спасителя, че умря, за да понесе наказанието за вашите грехове (Римляни 5: 8; 2 Коринтяни 5: 21)? Доверявате ли се само на Него за спасение? Ако отговорът ви е да, то вие сте спасени! Увереността означава да „оставиш всяко съмнение.” Вземайки присърце Божието Слово, вие можете "да поставите отвъд всяко съмнение" факта и реалността на вашето вечно спасение.

Самият Исус излага това, засягайки онези, които са повярвали в Него: „Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от Мен.” (Йоан 10:28-29). Отново тук се набляга на "вечен." Вечният живот е просто това - вечен. Няма никой, дори вие самите, който може ви да отнеме дадения ви от Бога чрез Христос дар на спасение.

Запаметете тези пасажи. Ние сме опазили Божието Слово в сърцата си, така че да не Му съгрешаваме (Псалом 119:11) и това включва съмнението. Възрадвайте се в онова, което Божието Слово ви казва: Че вместо със съмнение, ние можем да живеем със сигурност! Ние можем да имаме увереността от Христовото собствено Слово, че положението на нашето спасение никога няма да бъде под въпрос. Нашата любов се основава на Божията любов към нас чрез Исус Христос. Юда 24-25 „На Онзи, Който може да ви пази от препъване, и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава, на единствения Бог наш Спасител, чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде слава и величие, и преди всичките векове, и сега, и до всичките векове. Амин.”

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да имам увереност в спасението си?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries