settings icon
share icon
Въпрос

Има ли грях, който Бог няма да прости?

Отговор


Няма непростим грях за новороденото Божие дете. Целият грях бил простен на кръста за онези, които принадлежат на Христос. Когато Исус казал: „Свърши се“ (Йоан 19:30), Той имал предвид, че наказанието за всичики грехове било платено изцяло. Думата, преведена „свърши се“ е гръцката дума tetelestai. Тази дума се използвала по няколко начина. Тя се използвала да се удари печат „платено“ върху разписка и също било щемпелът, поставян върху обвиненията срещу престъпника веднъж след като си е излежал присъдата. Tetelestai се заковавало върху вратата на къщата на престъпника, за да докаже, че той наистина е платил напълно за престъпленията си.

Можете да видите приложението към сделката на Кръста между Господ Исус и Бог Отец. Исус Христос изпълнил правната сделка и удовлетворил Божието справедливо искане за заплащане на греха. Господ Исус Христос станал нашата жертва за грях и „Божият Агнец, който взема греха на света“ (Йоан 1:29). Когато Христос бил отделен от Бог Отец за тези три часа на свръхестествена тъмнина (Матей 27:45), била подпечатана сделката. Както четем в Лука, Исус бил отново съединен с Отца. „И Исус извика със силен глас и рече: Отче, в Твоите ръце предавам духа Си. И това като рече, издъхна“ (Лука 23:46). Следователно целият грях бил веднъж завинаги платен.

Обаче, има условие за Божията прошка на греха. Човек трябва да дойде при Бог само чрез Господ Исус Христос. „Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“ (Йоан 14:6). Божията прошка е достъпна за всички, които ще дойдат (Йоан 3:16), но за онези, които няма да повярват в Господа Исус Христос, няма прошка или опрощаване на греховете (Деяния 10:43). Затова единствените грехове, които Бог няма да прости в този век на благодат, са греховете на онези, които умират без първо да са положили вярата си в Исус Христос. Ако човек преминава през живота тук на земята и никога не се възползва от обезпечаването, което Бог е направил възможно чрез Господа Исус Христос, той отива във вечността, отделен от Бог и следователно неопростен.

Новородените вярващи също съгрешват и когато го правим, поставяме себе си извън общение с Господ. Обаче, Бог е обезпечил това. Светият Дух, който обитава всеки новороден вярващ, ни обвинява, че сме съгрешили, и когато това се случи, имаме избор да откликнем по правилния начин и да подновим нашето общение. Веднъж след като човек е новороден и е приел Христос за свой Спасител, няма начин той да загуби своя вечен живот въз основа на действията си. Можем да загубим общението си с Бог и радостта от спасението, но това е нещо, което можем да излекуваме чрез изповядване.

Първото послание на Йоан е писмо, писано до новородени вярващи, и има много практическа информация как да вървим в общение. „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда“ (1 Йоаново 1:9). Този стих, когато е използван правилно, става пътят за възстановяване на нашето общение, когато съгрешаваме. „Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас“ (1 Йоаново 1:8). Сега, помнете, това е писмо до новородени вярващи. Бог няма илюзии за нас и нашата способност да съгрешаваме и ние също не трябва да имаме.

Думата „ако“ в началото и на 1 Йоаново 1:8, и на 1 Йоаново 1:9 е „ако“ от трети клас в гръцкия език и означава „може би да, може би не“. Тук има условие – ако „изповядаме“. Тази дума в гръцкия език е homologia, която означава „да кажеш същото нещо или да цитираш случая“. Homo означава „същата“, а logia означава „дума“. Това означава, че се съгласяваме с Бог, че сме съгрешили. Но целият грях бил простен на кръста и като новородени вярващи целият наш грях бил простен. И понеже това е съдебен факт, ние трябва да ходим в светлина и в общение, защото това е нашето положение в Исус Христос. „Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях“ (1 Йоаново 1:7). Това не ни дава картбланш да продължаваме да съгрешаваме; вместо това новородените вярващи, които ходят в светлината и общението на Бог, бързо ще изповяват греха си, за да имат непрекъснато и чисто общение с Гопода.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Има ли грях, който Бог няма да прости?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries