settings icon
share icon
Въпрос

Какво е оправдание?

Отговор


Накратко казано, да оправдаваме някого означава да го обявим за праведен, да направим някого праведен пред Бога. Оправданието е, когато Бог обявява за праведни хората, които приемат Христос, за праведни, поради това, че на тези, които приемат Христос се вменява Христовата праведност (2 Коринтяни 5:21) Макар оправданието като принцип да се намира в цялото Писание, основният пасаж, който го разглежда във връзка с вярващите, е Римляни 3:21-26: „А сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците, а именно Божията правда, чрез вяра в Исус Христос, за всички и на всички, които вярват; защото няма разлика. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, Когото Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра. Това направи, за да покаже правдата Си в прощаване на греховете, извършени дотогава, докогато Бог дълготърпеше, за да покаже, казвам, правдата Си в настоящото време и да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус.”

Ние сме оправдани, т.е. обявени праведни, в момента на нашето спасение. Оправданието не ни прави праведни, но ни обявява за праведни. Нашата праведност идва от поставянето на вярата ни в завършеното дело на Исус Христос. Неговата жертва покрива нашите грехове, като позволява Бог да ни вижда като съвършени и неопетнени. Понеже като вярващи ние сме в Христос, Бог вижда собствената праведност на Христос когато гледа към нас. Това отговаря на Божиите изисквания за съвършенство; така Той ни обявява за праведни – Той ни оправдава.

Римляни 5:18-19 обобщава добре концепцията за оправдание: „И така както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот. Защото както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на Единия мнозината ще станат праведни.” Заради оправданието мирът на Бог може да царува в нашия живот. Заради оправданието вярващите могат да бъдат сигурни в спасението. Фактът на оправданието позволява на Бог да започне процеса на освещаването – процеса, в който Бог ни прави в действителност това, което вече сме първоначално. „И така, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос” (Римляни 5:1).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е оправдание?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries