settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Исус е умрял за нашите грехове?

Отговор


Казано просто, без смъртта на Исус на кръста за нашите грехове, никой не би имал вечен живот. Самият Исус казал: „Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене“ (Йоан 14:6). С това изказване Исус заявява причината за Своите раждане, смърт и възкресение – за да осигури пътя към небето за грешното човечество, което никога не би могло да стигне там само.

Когато Бог създал Адам и Ева, те били съвършени във всяко отношение и живеели в истински рай, Едемската Градина (Битие 2:15). Бог сътворил човека по Свой образ, което означава, че те също имали свободата да взимат решения и да правят избори според своята свободна воля. Битие 3 продължава да описва как Адам и Ева се поддали на изкушенията и лъжите на Сатаната. Като направили това, те нарушили Божията воля като яли от дървото на познанието, което им било забранено: „И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш; но от дървото на познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш“ (Битие 2:16-17). Това бил първият грях, извършен от човека, и в резултат цялото човечество е подложено на физическа и вечна смърт поради нашата греховна природа, наследена от Адам.

Бог обявил, че всички, които съгрешат, ще умрат, както физически, така и духовно. Това е съдбата на цялото човечество. Но Бог в Своята благодат и милост осигурил начин за излизане от тази дилема – пролятата кръв на Неговия съвършен Син на кръста. Бог заявил, че „без проливането на кръв няма опрощение“ (Евреи 9:22), а чрез проливането на кръв се осигурява изкупление. Мойсеевият Закон (Изход 20:2-17) предлага начин хората да бъдат считани за „безгрешни“ или „праведни“ в Божиите очи – приноса на животните, пожертвани за грях. Тези пожертвования били, обаче, само временни и били всъщност предвещаване на съвършенната, веднъж завинаги саможертва на Христос на кръста (Евреи 10:10).

Ето защо дошъл Исус и умрял, за да стане най-върховната и окончателна жертва, съвършената жертва за нашите грехове (Колосяни 1:22; 1 Петрово 1:19). Чрез Него се осъществява обещанието за вечен живот с Бог посредством вярата на тези, които вярват в Исус, „та обещанието, изпълняемо чрез вяра в Исуса Христа, да се даде на тия, които вярват“ (Галатяни 3:22). Тези две думи „вяра“ и „вярвам“ са съществени за нашето спасение. Ние получаваме вечен живот чрез нашата вяра в пролятата кръв на Христос за нашите грехове. „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами нас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой“ (Ефесяни 2:8-9).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Исус е умрял за нашите грехове?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries