settings icon
share icon
Въпрос

Как са били спасявани хората преди Исус да умре за нашите грехове?

Отговор


От грехопадението на човека основата за спасение винаги е била смъртта на Христос. Никой, и предшестващите кръста или онези след кръста, нямаше някога да бъдат спасени без онова жизненоважно събитие в историята на света. Смъртта на Христос плати наказанието за миналите грехове на старозаветните светци и бъдещите грехове на светците от Новия завет.

Изискването за спасение винаги е било вяра. Предметът на всяка вяра за спасение винаги е бил Бог. Псалмистът е написал, „Блажени са всички, които се надяват на Него” (Псалом 2:12). Битие 15:6 ни казва, че Авраам повярва в Бога и това беше достатъчно за Бог, за да му се счете за правда (виж също и Римляни 4:3-8). Старозаветната система за жертвоприношения не премахваше греха както Евреи 9:1-10:4 ясно учи. Тя, все пак, сочеше към деня, когато Божия Син щеше да пролее кръвта Си за грешния човешки род.

Това, което се е променило през вековете, е съдържанието на вярата на вярващия. Изискването на Бога за това какво трябва да бъде вярвано е основано на откровението, което Той е дал на човечеството до онзи момент. Това се нарича прогресивно откровение. Адам повярва на обещанието, което Бог даде в Битие 3: 15, че Семето на жената щеше да превъзмогне дявола. Адам вярваше в Него, доказано в името, което даде на Ева (ст. 20) и Бог показа приемането Си незабавно, покривайки ги с кожени дрехи (ст. 21). В онзи момент това беше всичко, което Адам знаеше, но той го повярва.

Авраам повярва на Бог съгласно обещанието и новото откровение, което Бог му даде в Битие 12 и 15. Преди Мойсей нямаше написано Писание, но човечеството беше отговорно за това, което Бог беше изявил. През целия Стар завет вярващите се спасяваха, защото вярваха, че Бог щеше един ден да се погрижи за техните собствени проблеми с греха. Днес ние поглеждаме назад, вярвайки, че Той вече се е погрижил за нашите грехове на Голгота (Йоан 3:16, Евреи 9:28).

Ами вярващите в дните на Христос, преди кръста и възкресението, какво са вярвали те? Дали са разбирали пълната картина на умирането на Христос на кръста за техните грехове? По-късно в служението Си, „Исус почна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим, и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да бъде възкресен.” (Матей 16:21). Каква беше реакцията на учениците Му към това послание? „Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Тебе.” (16:22). Петър и другите ученици не знаеха пълната истина и все още се спасяваха, поради вярата си, че Бог щеше да се погрижи за техните проблеми с греха. Те не знаеха точно как Той щеше да осъществи това, не повече от това, което Адам, Авраам, Мойсей или Давид знаеха, но те вярваха в Бога.

Днес ние имаме повече разкриване отколкото хората, живели преди възкресението на Христос, ние знаем цялостната картина. „Бог, Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина” (Евреи 1:1-2). Нашето спасение все още е основано на смъртта на Христос, нашата вяра все още е изискване за спасение и предмета на вярата ни все още е Бог. Днес съдържанието на нашата вяра за нас е факта, че Христос умря за греховете ни, че беше погребан и възкръсна на третия ден (1 Коринтяни 15:3-4).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как са били спасявани хората преди Исус да умре за нашите грехове?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries