settings icon
share icon
Въпрос

Какво е спасение? Какво е християнското учение за спасението?

Отговор


Спасението е избавление от опасност или страдание. Да спасиш означава да избавиш или да защитиш. Думата носи идеята за победа, здраве или съхранение. Понякога Библията използва думите спасен или спасение, за да говорят за временно, физическо избавление, като избавлението на Павел от затвора (Филипяни 1:19).

По-често думата „спасение” означава вечно, духовно избавление. Когато Павел каза на тъмничарят от Филипи какво трябва да направи, за да се спаси, той говореше за неговата вечна съдба (Деяния 16:30-31). Исус постави знак на равенство между спасението и влизането в Божието царство (Матей 19:24-25).

От какво сме спасени? В християнската доктрина за спасението, ние сме спасени от „гняв”, т.е. от Божията присъда на греха (Римляни 5:9; 1 Солунци 5:9) Нашият грях ни отделя от Бога, а последствието на греха е смърт (Римляни 6:23). Библейското спасение се отнася за нашето избавление от последствията на греха и затова включва премахването на греха.

Кой извършва спасяването? Само Бог може да премахне греха и да ни избави от наказанието на греха (2 Тимотей 1:9; Тит 3:5).

Как спасява Бог? В християнското учение за спасението Бог ни е спасил чрез Христос (Йоан 3:17). Конкретно, смъртта на Исус на кръста и последвалото възкресение осъществиха нашето спасение (Римляни 5:10; Ефесяни 1:7). Писанието ясно казва, че спасението е благодатен, незаслужен дар от Бога (Ефесяни 2:5, 8) и се дава само чрез вяра в Исус Христос (Деяния 4:12).

Как получаваме спасението? Ние сме спасени чрез вяра. Първо трябва да чуем благовестието – добрите новини за смъртта и възкресението на Исус (Ефесяни 1:13). После трябва да повярваме – напълно да се доверим на Господ Исус (Римляни 1:16). Това означава покаяние, промяна на ума по отношение на греха и Христос (Деяния 3:19) и призоваване на Господното име (Римляни 10:9-10, 13).

Едно определение на християнското учение за спасението е: „Избавление, чрез Божията благодат, от вечното наказание за греха, което се дава на тези, които приемат чрез вяра Божиите условия за покаяние и вяра в Господ Исус.” Спасението се намира единствено в Исус (Йоан 14:6; Деяния 4:12) и само Бог може да го даде, подсигури и обезпечи.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е спасение? Какво е християнското учение за спасението?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries