settings icon
share icon
Въпрос

Какви са някои от знаците на истинската спасителна вяра?

Отговор


Това е един от най-важните въпроси в християнския живот. Много вярващи се съмняват в своето спасение, защото не виждат знаци на истинска вяра в живота си. Съществуват тези, които казват, че не трябва никога да подлагаме на съмнение решението си да следваме Христос, но Библията ни насърчава да изследваме себе си, за да разберем дали сме наистина „във вярата“ (2 Коринтяни 13:5). За щастие, Бог ние дал достатъчно напътствия как да узнаем със сигурност, че имаме вечен живот. Първото послание на Йоан било в действителност написано с тази цел, както се твърди в 1 Йоаново 5:13: „Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот“.

Има серия тестове в 1 Йоаново, които можем да използваме, за да изпитаме себе си и нашата вяра. Като ги погледнем, помнете, че никой няма съвършено да ги изпълнява през цялото време, но те би трябвало да разкрият последователната тенденция, която характеризира живота ни докато растем в благодат.

1. Радвате ли се да имате общение с Христа и Неговите изкупени хора? (1 Йоаново 1:3)
2. Биха ли казали хората, че вие вървите в светлина или вървите в тъмнина? (1 Йоаново 1:6-7)
3. Признавате ли и изповядвате ли греха си? (1 Йоаново 1:8)
4. Подчинявате ли се на Божието Слово? (1 Йоаново 2:3-5)
5. Показва ли животът ви, че обичате Бог повече отколкото света? (1 Йоаново 2:15)
6. Характеризира ли се животът ви с „вършенето на правда“? (1 Йоаново 2:29)
7. Опитвате ли се да живеете чист живот? (1 Йоаново 3:3)
8. Наблюдавате ли намаляваща тенденция на греха във вашия живот? (1 Йоаново 3:5-6) [Забележете: това се отнася до това да не продължавате да съгрешавате като начин на живот, не пълна липса на грях.]
9. Показвате ли любов към другите християни? (1 Йоаново 3:14)
10. „Любим ли с дела“, вместо „да любим с думи“? (1 Йоаново 3:18-19)
11. Пазите ли съвестта си чиста? (1 Йоаново 3:21)
12. Изживявате ли победа във вашия християнски живот? (1 Йоаново 5:4)

Ако можете истински да отговорите „да“ на тези въпроси (или на голяма част от тях и да работите върху другите), тогава вашият живот носи плода на истинското спасение. Исус е казал, че по плодовете ни ще ни познаят, че сме Негови ученици (Матей 7:20). Безплодните пръчки – християните на думи, които не показват плода на Духа (Галатяни 5:22-23), биват отсичани и хвърляни в огъня (Йоан 15:2). Истинската вяра е тази, която не само вярва в Бог (и самите демони правят това – Яков 2:19), но и води до открито изповядване на греха и подчинение на Христовите заповеди. Помнете, че ние сме спасени по благодат чрез вяра, а не чрез нашите дела (Ефесяни 2:8-9), но делата ни би трябвало да изявяват истинността на нашето спасение (Яков 2:17-18). Истинската спасителна вяра винаги ще ражда дела; вяра, която постоянно е без дела, изобщо не е вяра и не спасява никого.

В допълнение към тези потвърждения трябва да помним Божиите обещания и реалността на войната, в която се намираме. Сатаната е точно толкова истински колкото Исус Христос и той е ужасен враг на душите ни. Когато се обърнем към Христос, Сатаната ще търси всяка възможност да ни измами и да ни победи. Той ще се опита да ни убеди, че сме недостойни провалени същества, или че Бог се отказал от нас. Когато сме в Христа, ние имаме увереността, че сме държани от Него. Самият Исус се е молил за нас в Йоан 17:11, че Отца да „опази в името Си, което си Ми дал тия, за да бъдат едно, както сме и Ние“. Отново в стих 15 Той се помолил: „Пази ги от лукавия“. В Йоан 10:27-29 Исус казал: „Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца“. Ако чуваш и се подчиняваш на гласа на Исус, тогава ти си една от Неговите овце, и Той никога няма да те пусне да си отидеш. Исус тук е дал прекрасна словесна картина на християните, сигурно държани в Неговите любящи ръце, и всемогъщите ръце на Отца, обвиващи се около Неговите, които дават двойна увереност за вечна сигурност.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какви са някои от знаците на истинската спасителна вяра?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries