settings icon
share icon
Въпрос

Какво е освещаване? Какво е определението за християнското освещаване?

Отговор


Исус има много да каже за освещаването в Йоан 17. В стих 16 Господ казва: „Те не са от света както и Аз не съм от света“ преди молбата Си: „Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина“. Освещаването е състояние на отделяне в Бог; всички вярващи навлизат в това състояние, когато са родени от Бог: „А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление“ (1 Коринтяни 1:30). Това е веднъж завинаги отделяне, вечно в Бог. Това е сложна част от нашето спасение, нашата връзка с Христос (Евреи 10:10).

Освещаването също се отнася към практическото изживяване на това отделяне в Бог като представлява ефекта на подчинението на Божието Слово в нечий живот и трябва да бъде търсено сериозно от вярващия (1 Петрово 1:15; Евреи 12:14). Точно както Господ се молил в Йоан 17, освещаването има предназначението да отдели вярващите за целта те да бъдат изпратени в света: „Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света; и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината“ (стихове 18, 19). Отделянето на Себе Си за целта, за която бил изпратен, е и основата, и условието за нашето отделяне за това, за което сме изпратени (Йоан 10:36). Неговото освещаване е моделът и силата за нашето. Изпращането и освещаването са неделими. Поради това вярващите са наричани светии, hagioi, на гръцки „осветените“. Докато преди тяхното поведение е носело свидетелството за тяхното стоене в света в отделеност от Бога, сега тяхното поведение би трябвало да свидетелства за тяхното стоене пред Бога в отделеност от света.

Има още едно значение, което носи думата „освещаване“ в Писанието. Павел се моли в 1 Солунци 5:23: „А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос“. Павел също пише в Колосяни за „надеждата, която се пази за вас на небесата, за което сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието“ (Колосяни 1:5). После той говори за Самия Христос като „надеждата на славата“ (Колосяни 1:27) и тогава споменава факта за тази надежда, когато казва: „Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава“ (Колосяни 3:4). Това прославено състояние ще бъде нашето решително отделяне от греха, пълно освещаване във всеки аспект. „Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е“ (1 Йоаново 3:2).

Да обобщим, освещаването е синоним на светостта, гръцката дума и за двете означава „отделяне“, първо веднъж завинаги неизменно отделяне в Христос при нашето спасение; второ, практическа прогресивна святост в живота на вярващия докато чака завръщането на Христос, и накрая, отделяне завинаги от греха, когато достигнем небето.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е освещаване? Какво е определението за християнското освещаване?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries