settings icon
share icon
Въпрос

Веднъж спасен, човек завинаги ли е спасен?

Отговор


Веднъж спасен, човек завинаги ли е спасен? Когато хората познаят Христос като свой Спасител, те изграждат взаимоотношения с Бога, които им гарантират със сигурност вечен живот. Много са пасажите в Библията, в които се заявява този факт. (а) В Римляни 8:30 се казва: “…които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда; а които оправда, тях и прослави.” Този стих ни казва, че от момента, в който Бог ни е избрал, ние вече сме и прославени в Неговото присъствие в небето. Няма нищо, което да попречи на вярващия някой ден да се прослави, тъй като Бог вече си е поставил това като цел в небето. След като човек бива оправдан, спасението му е гарантирано – то е толкова сигурно, колкото и фактът, че вече е прославен в небето.

(б) В Римляни 8:33-34 Павел задава два изключително важни въпроса: “Кой ще обвини Божиите избрани? Бог е, който ги оправдава. Кой е онзи, който ще ги осъди? Христос Исус ли, който умря, а още и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната ръка на Бога, и който се застъпва за нас?” Кой ще обвини Божиите избрани? Никой не би могъл да го направи, защото Христос е нашият защитник. Кой ще ни осъди? Никой, защото Христос, който умря за нас, е този, който има право да съди. И защитникът, и съдията са представени в нашия Спасител.

(в) Вярващите се новораждат, когато повярват (Йоан 3:3; Тит 3:5). За да загуби християнинът новорождението си, той трябва да се от-новороди. В Библията няма доказателства, че новорождението може да бъде отнето. (г) Святият Дух обитава във вярващите (Йоан 14:17; Римляни 8:9) и кръщава всички вярващи в Христовото тяло (I Коринтяни 12;13). За да не бъде спасен някой вярващ, Святият Дух трябва да се спре да обитава в него и християнинът да бъде откъснат от Христовото тяло.

(д) В Йоан 3:15 се заявява, че който повярва в Исус Христос ще “има вечен живот”. Ако повярваш в Христос днес и ти бъде даден вечен живот, но го загубиш на утрешния ден, тогава той изобщо не е бил “вечен”. Ето защо, да загубиш спасението си, би означавало, че обещанията за вечен живот в Библията не са истински. (е) Най-убедителното доказателство в полза на изложената тук теза, намира израз в самото Писание: “Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ (Римляни 8:38-39).” Помни, че Бог, който те е спасил е същият Бог, който и ще те опази. Веднъж спасен, човек си остава завинаги спасен. Можем категорично да кажем, че нашето спасение е сигурно за вечността.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Веднъж спасен, човек завинаги ли е спасен?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries