settings icon
share icon
Въпрос

Как може спасението да не е от дела ако се изисква вяра?

Отговор


Нашето спасение зависи единствено от Исус Христос. Той е наш заместител, като приема наказанието за греха (2 Коринтяни 5:21); Той е нашият Спасител от греха (Йоан 1:29); Той е Начинател и Завършител на нашата вяра (Евреи 12: 2). Работата, необходима за спасението, беше напълно извършена от самия Исус, който живееше съвършен живот, прие Божия съд за греха и възкръсна отново от мъртвите (Евреи 10:12).

Библията изяснява, че нашите собствени дела не помагат за заслужено спасение. Ние сме спасени „не чрез праведни дела," (Тит 3: 5). „Не чрез дела" (Ефесяни 2: 9). „Няма нито един праведен" (Римляни 3:10). Това означава, че принасянето на жертви, спазването на заповедите, ходенето на църква, кръщението и други добри дела не могат да спасят никого. Колкото и да сме „добри", ние никога не можем да измерим Божия стандарт на святост (Римляни 3:23; Матей 19:17; Исая 64: 6).

В Библията е също толкова ясно, че спасението е условно; Бог не спасява всички. Единственото условие за спасението е вярата в Исус Христос. Близо 200 пъти в Новия Завет вярата е обявена за единственото условие за спасение (Йоан 1:12; Деяния 16:31).

Един ден някои хора попитали Исус какво могат да направят, за да угодят на Бог: „Какво да направим, за да вършим Божиите дела?" Исус веднага им посочва вярата: „Това е Божието дело – да повярвате в Този, Когото Той е изпратил. " (Йоан 6: 28-29). И така, въпросът е в Божиите изисквания (множествено число), а отговорът на Исус е, че Божието изискване (единствено число) е да вярвате в Него.

Благодатта се състои в това, че Бог ни дава нещо, което не можем да спечелим или заслужим. Според Римляни 11:6 „делата" от всякакъв вид унищожават благодатта — идеята е, че работникът печели заплащане, докато получателят на благодат просто го получава, незаслужено, тъй като спасението е изцяло от благодат, не може да бъде спечелено. Следователно вярата не е дело. Вярата наистина не може да се счита за „дело", иначе би унищожила благодатта. (Вж. Също Римляни 4). Спасението на Авраам зависи от вярата в Бог, за разлика от всяко дело, което е извършвал.

Да предположим, че някой анонимно ви изпрати чек за 1 000 000 долара. Парите са ваши, ако искате, но все пак трябва да потвърдите чека. По никакъв начин не може да се счита, че подписването на вашето име предизвиква печеленето на този милион — одобрението е невалидно. Никога не можете да се похвалите с това, че ставате милионер просто чрез усилия или собствения ви бизнес. Не, милионите долари са просто подарък, а подписването на името ви е единственият начин да ги получите. По същия начин упражняването на вярата е единственият начин да получим щедрия Божи дар и вярата не може да се счита за дело, достойно за дара.

Истинската вяра не може да се счита за дело, защото истинската вяра включва прекратяване на нашите дела в плът. Истинската вяра има за цел Исус и Неговото дело заради нас (Матей 11: 28-29; Евреи 4:10).

За да направите следващата стъпка, истинската вяра не може да се счита за работа, защото дори вярата е дар от Бог, а не нещо, което правим сами. „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от самите вас; това е дар от Бога" (Ефесяни 2: 8). „Никой не може да дойде при Мен, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил" (Йоан 6:44).

Слава на Господа за Неговата сила да спасява и за Неговата благодат, която прави спасението реалност!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как може спасението да не е от дела ако се изисква вяра?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries