settings icon
share icon
Въпрос

Може ли човек да бъде спасен чрез общото откровение?

Отговор


Общото спасение може да бъде определено като „откровението на Бог на всички хора във всички времена и всички места, което разкрива, че Бог съществува и че Той е интелигентен, силен и трансцендентен“. Писанията като Псалом 19:1-4 и Римляни 1:20 ясно заявяват, че определени неща за Бог могат да бъдат разбрани от Неговото творение около нас. Творението разкрива Божията сила и могъщество, но не разкрива плана за спасението чрез Христос. Съществува само спасение в името на Исус (Деяния 4:12); затова човек не може да бъде спасен само чрез общо откровение. Обикновено въпросът „Може ли човек да бъде спасен чрез общо откровение?“ се задава във връзка с друг въпрос „Какво се случва с онези, които никога не са чули благовестието?“.

За съжаление все още има места в света с абсолютно никакъв достъп до Библията, до благовестието за Исус Христос или до някакви средства за научаване на християнската истина. Възниква въпросът какво се случава с тези хора, когато умрат. Честно ли е Бог да осъжда човек, който никога не е чул благовестието или за Исус Христос? Някои предлагат идеята, че Бог осъжда тези, които никога не са чували, въз основа на това как те са откликнали на общото откровение. Допускането е, че, ако човек истински вярва в това, което може да бъде узнато за Бог посредством общото откровение, Бог ще осъди човека въз основа на тази вяра и ще позволи влизането на човека на небето.

Проблемът е, че Писанието заявява, че освен ако човек не е в Христа, той „е вече осъден“ (Йоан 3:18). Римляни 3:10–12, цитирайки Псалом 14:3, обявяват неновородената природа за напълно греховна: „Няма праведен нито един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един“. Според Писанието знанието за Бог е достъпно (чрез общото откровение), но човечеството го изопачава по свой собствен вкус. 1:21–23 казва: „Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха, и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици; на четириноги и на гадини“. Състоянието на тези без Бог е такова на бунтовност, тъмнина и идолопоклонство.

Човек въстава въпреки общото откровение. Греховният човек преднамерено отхвърля това, което може да се научи за Бог чрез природата, и търси начини да избегне истината (вижте Йоан 3:19). Тъй като човек не търси Бог естествено, Бог трябва да го потърси – и това е точно това, което Той е направил, чрез Личността на Исус Христос. Исус дошъл „да потърси и да спаси загубеното“ (Лука 19:10). Добър пример за нашата нужда от благовестието се намира в Деяния 10. Корнилий знаел за Бог и бил „благочестив и боеше се от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога“ (Деяния 10:2). Дали Бог спасил Корнилий поради отдадеността му на Бога въз основа на ограниченото знание, което имал? Не. Корнилий се нуждаел да чуе за Исус. Бог заповядал на Корнилий да се обърне към апостол Петър и да го покани да дойде в неговия дом. Корнилий се подчинил и Петър дошъл и представил благовестието на Корнилий и неговото семейство. Корнилий и неговият дом повярвали в Исус и затова били спасени (Деяния 10:44–48). Никой, дори „добър“ човек като Корнилий, не бива спасен просто като вярва, че Бог съществува или като почита Бог по определен начин. Единственият начин за спасение е благовестието за Исус Христос (Йоан 14:6; Деяния 4:12).

Общото откровение може да бъде разглеждано като всеобщ призив към хората да признаят съществуването на Бог. Но общото откровение само по себе си не е достатъчно, за да доведе човек до спасение в Христа. Ето защо е толкова важно да провъзгласяваме благовестието навсякъде из целия свят (Матей 28:19–20; Деяния 1:8). Римляни 10:14 заявява: „Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?“. Вярата в добрата новина за спасението чрез Исус Христос е единственото средство за спасение (Йоан 3:16).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Може ли човек да бъде спасен чрез общото откровение?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries