settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Бог ни привилича към спасение?

Отговор


Най-ясният стих за Божието привличане към спасението е Йоан 6:44 където Исус казва, че „ Никой не може да дойде при Мен, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден." Гръцката дума в превод за „привлича" е helkuo, което означава „да влача" (буквално или образно). Ясно е, че това привличане е само от едната страна. Бог прави привличането към спасението; ние, които сме привлечени, имаме пасивна роля в процеса. Няма съмнение, че ние отговаряме на Неговото привличане, но то е изцяло от Негова страна.

Helkuo се използва в Йоан 21: 6 за обозначаване на тежка мрежа, пълна с риба, която се влачи до брега. В Йоан 18:10 виждаме Петър да тегли меча си, а в Деяния 16:19 helkuo се използва за описание на Павел и Сила, които са завлечени на пазара пред владетелите. Ясно е, че мрежата нямаше никаква роля да бъде изтеглена до брега, мечът на Петър не е участвал в тегленето си, а Павел и Сила не са се влачили сами на пазара. Същото може да се каже и за Божието привличане на някои към спасението. Някои идват с желание, а някои се влачат неволно, но всички в крайна сметка идват, въпреки че ние нямаме участие в привличането.

Защо Бог трябва да ни привлече към спасението? Просто казано, ако Той не го направи, ние никога нямаше да дойдем. Исус обяснява, че никой не може да дойде, освен ако Отец не го привлече (Йоан 6:65). Естественият човек няма способност да идва при Бога, нито дори има желание да дойде. Тъй като сърцето му е твърдо и умът му е потъмнял, нероденият човек не желае Бог и всъщност е враг на Бога (Римляни 5:10). Когато Исус казва, че никой не може да дойде, без Бог да го привлече, Той прави изявление за пълната поквара на грешника и универсалността на това състояние. Толкова потъмняло е сърцето на неспасения човек, че той дори не го осъзнава: „Сърцето е измамливо повече от всичко

и е страшно болно; кой може да го познае?" (Йеремия 17: 9). Следователно, ние се спасяваме само чрез милостивия и благосклонен план на Бога. При обръщането на грешника Бог просветлява ума (Ефесяни 1:18), насочва волята към Себе Си и влияе върху душата, без което състоянието на душата остава потъмняло и непокорно спрямо Бога. Всичко това има роля в процеса на привличането.

В един смисъл Бог привлича всички хора. Това е известно като „общ призив" и се отличава от „действителния призив" на избраните от Бога. Откъси като Псалом 19:1-4 и Римляни 1:20 свидетелстват за това, че вечната сила и божествената природа на Бог са „ясно видни" и „изявени" от направеното, „така че хората остават без извинение". Но хората все още отричат Бога, а онези, които признават съществуването му, все още не стигат до спасително познание за Него без това да са привлечени от Него. Само тези, които са привлечени чрез специално откровение — чрез силата на Светия Дух и Божията благодат — ще дойдат при Христос.

Начинът, по който тези, които са привлечени към спасението, преживяват това привличане и напълно осезаем. Първо, Светият Дух ни осъжда за греховното ни състояние и нуждата ни от Спасител (Йоан 16: 8). Второ, Той събужда в нас неизвестен дотогава интерес към духовните неща и създава желание за тях, каквото никога досега не е имало. Изведнъж ушите ни са отворени, сърцата ни са насочени към Него и Словото Му започва да съдържа ново и вълнуващо очарование за нас. Нашият дух започва да различава духовната истина, която никога досега не е имала смисъл: „Но естественият човек не възприема това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. "(1 Коринтяни 2:14). Накрая започваме да имаме нови желания. Той поставя в нас ново сърце, което се насочва към Него, сърце, което иска да Го познае, да му се подчини и

„да ходим в нов живот" (Римляни 6: 4), който Той е обещал.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Бог ни привилича към спасение?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries