settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява заместителното изкупление?

Отговор


„Заместителното изкупление” се отнася към факта, че Исус Христос умря от името на всички грешници. Писанието учи, че всички хора са грешници (прочети Римляни 3:9-18 и Римляни 3:23). Наказанието за нашата греховност е смърт. Римляни 6:23 казва: „Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.”

Този стих ни учи на няколко неща. Ние всички ще умрем и ще прекараме вечността в ада като наказание за нашите грехове. Смъртта в библейските стихове се отнася към „разделяне”. Всеки естествено ще умре, но някои ще живеят в небето с Господа на вечността, докато други ще живеят живот в ада за вечността. Смъртта, за която се говори тук, засяга живота в ада. Както и да е, второто нещо, което този стих ни учи e, че вечният живот е възможен чрез Исус Христос. Това е Неговото заместително изкупление.

Исус Христос умря на наше място, когато беше разпънат на кръста. Ние заслужавахме да бъдем поставени на онзи кръст, за да умрем, защото ние бяхме онези, които живеят греховен живот. Но Христос взе наказанието върху Си заради нас. „Той за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.” (2 Коринтяни 5:21) Той зае нашето място като заместител за това, което с право заслужихме.

„И Той Сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.” (1 Петрово 2:24). Тук отново виждаме, че Христос взе греховете, които ние извършихме, върху Си, за да плати цената за нас. Няколко стиха по-надолу четем: „Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух” (1 Петрово 3:18). Тези стихове учат, че Христос не беше само „заместник”, но и „изкупление”, означаващо, че Той плати дължимото за греховността на човека.

Още един пасаж, говорещ за „заместителното изкупление” е Исая 53:5. Този стих говори за идващия Христос, Който трябваше да умре на кръст за нашите грехове, в него има много детайли и разпъването се случи точно както беше предречено. Забележете думите, докато четете. „Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Той беше бит поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.” Забележете заместването. Тук отново виждаме, че Христос плати цената за нас!

Ние не можем сами да заплатим цената за греховете. Или ако можехме да го направим, просто щяхме да бъдем наказани и пратени в ада за цялата вечност. Но Христос взе инициативата да дойде на земята под формата на Божий Син, Исус Христос, за да плати цената за нашите грехове. Поради факта, че Той направи това за нас, ние можем сега да имаме възможността не само греховете ни да бъдат простени, но и възможността да прекараме вечността с Него. За да направим това, ние трябва да повярваме в това, което Христос направи на кръста. Ние не можем да се спасим сами; ние имаме нужда от заместител, които да заеме нашето място.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява заместителното изкупление?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries