settings icon
share icon
Въпрос

Защо в Стария Завет Бог изискваше животински жертви?

Отговор


Бог изискваше жертви на животни, за да осигури временна прошка за греховете и да загатне предварително за съвършената и пълна жертва на Исус Христос (Левит 4:35, 5:10). Жертването на животни е важна тема, която се намира в целите Писания, защото „без проливането на кръв няма опрощение” (Евреи 9:22). Когато Адам и Ева съгрешиха, Бог уби животни, за да им осигури облекло (Битие 3:21). Каин и Авел донесоха жертви пред Господ. Приносът на Каин не беше приет, понеже той донесе плодове, докато този на Авел беше приет, защото беше „първородните от стадото” (Битие 4:4-5). Когато водите на потопа се оттеглиха, Ной пожертва животни на Бог (Битие 8:20-21).

Бог заповяда на Израел да извършва многобройни жертвоприношения според определени процедури, предписани от Бог. Най-напред, животното трябваше да бъде без никакъв недъг. Второ, човекът, който го принася, трябваше да се идентифицира с животното. Трето, човекът, който го принася, трябваше да го убие. Когато се правят с вяра, жертвите осигуряваха опрощаване на греховете. Друга жертва, която се заповядва в Деня на изкуплението, описан в Левит 16, показва прошката и премахването на греха. Първосвещеникът трябваше да заведе два козела като принос за грях. Единият от козлите беше пожертван като принос за грях от името на народа на Израел (Левит 16:15), докато другият козел беше пускан в пустинята (Левит 16:20-22). Приносът за грях даваше прошка, докато другият козел осигуряваше премахване на греховете.

Защо тогава днес вече не принасяме животни в жертва? Животинските жертви престанаха, защото Исус Христос беше върховната и съвършена жертва. Йоан Кръстител призна това, когато видя Исус да идва, за да бъде кръстен, и каза: „Ето, Божият Агнец, който поема греха на света!” (Йоан 1:29). Може да се питате: „защо животни”? Те с какво съгрешиха? Точно това е смисълът – понеже животните не съгрешиха, те умират вместо този, който извършва жертвата. Исус Христос също не съгреши, но доброволно даде Себе Си и умря вместо нас. Както се казва във 2 Коринтяни 5:21: „Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.” Ние можем да получим опрощение чрез вяра в делото, което Исус Христос извърши на кръста.

В обобщение: животинските жертви бяха заповядани от Бог, за да може отделните хора да преживеят опрощаване на греховете. Жертвите на животни послужиха като заместител – т.е., животното умря вместо грешника, но само временно, и това е причината, поради която те трябваше да се повтарят отново и отново. Животинските жертви престанаха с Исус Христос. Той беше върховната заместническа жертва, веднъж завинаги (Евреи 7:27) и сега е единственият посредник между Бог и човечеството (1 Тимотей 2:5). Животинските жертви предвещаваха жертвата на Христос заради нас. Единствената причина, поради която жертвата на едно животно можеше да осигури опрощаване на греховете, е Христос, който щеше да се пожертва заради нас, и така да осигури опрощаването, което животинските жертви можеха само да илюстрират и предвещаят.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо в Стария Завет Бог изискваше животински жертви?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries