settings icon
share icon
Въпрос

Как можете да повярвате в спасението само чрез вяра, когато единствената поява на фразата само чрез вяра в Библията (Яков 2:24) казва, че спасението не е само чрез вяра?

Отговор


Напълно вярно е, че единственият стих в Библията, който съдържа точно израза „само чрез вяра", изглежда спори срещу спасението само чрез вяра. Яков 2:24 гласи: „Виждате, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра." Обаче отхвърлянето на доктрината за спасението само чрез вяра въз основа на този стих има два проблема. Първо, контекстът на Яков 2:24 не е спор срещу доктрината за спасението само чрез вяра. Второ, Библията не трябва да съдържа точната фраза „само чрез вяра", за да може ясно да обясни спасението само чрез вяра.

Яков 2: 14-26, и особено стих 24, са обект на някои объркани тълкувания. Определено изглежда, че пасажът създава сериозни проблеми за концепцията „спасение само чрез вяра". Първо, трябва да изясним погрешното схващане, а именно, че Яков има предвид същото, като „оправдано" в Яков 2:24, което Павел има предвид в Римляни 3:28. Павел използва думата оправдано в значение на „обявен за праведен от Бог". Павел говори за правната декларация от страна на Бог за нас, че сме толкова праведни, колкото Христовата правда се прилага към нас. Яков използва думата „оправдано" в значение на „да бъдеш изявен и доказан".

Яков 2:24 може да бъде представен по следния начин: „Виждате ли, че човек се счита за праведен поради това, което прави, а не само чрез вяра" (ударението добавено). Или: „Така че виждате ли, ние сме изявени, че сме праведни пред Бога чрез това, което правим, а не само чрез вяра" (подчертаването е добавено). Целият пасаж от Яков 2: 14-26 е за доказване на истинността на вашата вяра с това, което правите. Истинското спасение чрез вяра в Исус Христос неизбежно ще доведе до добри дела (Ефесяни 2:10). Делата са демонстрация и доказателство за вяра (Яков 2:18). Вярата без дела е безполезна (Яков 2:20) и мъртва (Яков 2:17); с други думи, това изобщо не е истинска вяра. Спасението е само чрез вяра, но тази вяра никога няма да бъде сама.

Докато Яков 2:24 е единственият стих, който съдържа точната фраза „само чрез вяра", има много други стихове, които всъщност учат спасението само чрез вяра. Всеки стих, който приписва спасението на вярата, без да се споменава друго изискване, е декларация, че спасението е само чрез вяра. Йоан 3:16 заявява, че спасението се дава на „който вярва в Него". Деяния 16:31 провъзгласяват: „Вярвайте в Господ Исус и ще се спасите." В Ефесяни 2: 8 се казва: „По благодат сте спасени чрез вяра." Вижте също Римляни 3:28; 4: 5; 5: 1; Галатяни 2:16; 3:24; Ефесяни 1:13; и Филипяни 3: 9. В допълнение към тях могат да се посочат много други стихове.

В обобщение, Яков 2:24 не спори срещу спасението само чрез вяра. По-скоро говори за спасението, което е само, спасение, лишено от добри дела и подчинение на Божието Слово. Идеята на Яков е, че ние демонстрираме вярата си с това, което правим (Яков 2:18). Независимо от липсата на точната фраза „само чрез вяра", Новият Завет определено учи, че спасението е продукт на Божията благодат в отговор на нашата вяра. „И така, къде остава хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? Чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата. "(Римляни 3:27). Няма друго изискване.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как можете да повярвате в спасението само чрез вяра, когато единствената поява на фразата само чрез вяра в Библията (Яков 2:24) казва, че спасението не е само чрез вяра?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries