settings icon
share icon
Въпрос

Какви са съществените характеристики на посланието за благовестието?

Отговор


Думата „благовестие“ означава „добра новина“ и тя най-добре е определена като посланието за прошка на греховете чрез изкупителното дело на Исус Христос. По същество това е Божият план за спасение за онези, които ще се доверят на Неговия божествен Син, за да бъдат помирени със справедливия и свят Бог. Основното съдържание на това спасително послание е ясно изложено за нас в Библията.

В първото писмо до коринтяните апостол Павел излага съдържанието на посланието за благовестието: „Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което приехте, в което стоите, чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, освен ако не сте повярвали напразно. Защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос умря за греховете ни според писанията; че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията“ (1 Коринтяни 15:1-4).

В този пасаж виждаме три важни елемента на посланието за благовестието. Първо, фразата „умря за греховете ни“ е много важна. Както ни казва Римляни 3:23: „защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава“. Реалността на греха трябва да бъде призната от онези, които се приближават до трона на Бог за спасение. Грешникът трябва да признае безнадеждносттта на вината си пред Бог, за да се осъществи прошката, и той трябва да разбере, че „заплатата за греха е смърт“ (Римляни 6:23). Без тази основополагаща истина представянето на благовестието не е пълно.

Второ, личността и делото на Христос са задължителни компоненти на благовестието. Исус е и Бог (Колосяни 2:9), и човек (Йоан 1:14). Исус живял безгрешния живот, който ние никога не бихме могли да живеем (1 Петрово 2:22), и Той е единственият, който би могъл да умре заместващо вместо грешника. Грехът срещу безкрайния Бог изисква безкрайна жертва. Следователно, или човек, който е ограничен, трябва да заплати наказанието безкрайно дълго време в ада, или безкрайният Христос трябва да плати за него еднократно. Исус отишъл на кръста да заплати дълга, който ние дължим на Бог за нашия грях, и тези, които са покрити с Неговата саможертва, ще наследят царсвото Божие като синове на царя (Йоан 1:12).

Трето, възкресението на Христос е важен елемент от благовестието. Възкресението е доказателството за силата на Бог. Само Той, който е създал живота, може да го възкреси след смъртта, само Той може да обърне грозотата, която представлява самата смърт, и само Той може да отстрани жилото на смъртта и победата на гроба (1 Коринтяни 15:54-55). Нещо повече, за разлика от всички други религии, християнството притежава Създател, който се издига над смъртта и който обещава, че Неговите последователи ще направят същото. Всички други религии са основани от хора и пророци, чийто край бил гробът.

Накрая, Христос предлага Своето спасение като безплатен дар (Римляни 5:15; 6:23), който може да бъде получен само чрез вяра, независимо от всякакви дела или заслуги от наша страна (Ефесяни 2:8-9). Както ни казва апостол Павел, благовестието е „…Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после на езичника“ (Римляни 1:16). Същият вдъхновен автор ни казва: „Защото, ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш“ (Римляни 10:9).

Тези са следователно важните елементи на благовестието: греха на всички хора, смъртта на Христос на кръста, за да плати за тези грехове, възкресението на Христос, за да даде вечен живот на тези, които Го следват, и предлагането на безплатния дар на спасението на всички.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какви са съществените характеристики на посланието за благовестието?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries