settings icon
share icon
Въпрос

Какъв е планът за спасение?

Отговор


Гладен/гладна ли си? Нямам предвид физически, а гладен/гладна ли си да получиш нещо повече от живота? Има ли нещо дълбоко някъде в теб, поради което изпитваш винаги чувство на неудовлетворение? Ако е така, знай, че Исус е пътят! Исус казва: “Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мен, никога няма да огладнее и който вярва в Мен, никога няма да ожаднее” (Йоан 6:35).

Объркан ли си? Струва ли ти се, че никога не можеш да намериш правилната пътека и цел в живота? Струва ли ти се, че някой е угасил лампата и не можеш да намериш ключа, за да я запалиш? Ако е така, Исус е пътят! Исус заявява: “Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината, а ще има светлината на живота” (Йоан 8:12).

Чувствал ли си се някога така сякаш си се заключил и животът преминава покрай теб. Опитвал ли си да излезеш през различни врати, само за да откриеш, че зад тях има единствено празнота и безсмислие? Търсиш ли вратата, която може да те отведе в един удовлетворителен живот? Ако е така, Исус е пътят! Исус заявява: “Аз съм вратата: ако някой влезе през Мен, ще бъде спасен и ще влиза, и ще излиза, и ще намира паша” (Йоан 10:9).

Чувстваш ли се така сякаш другите хора винаги те изоставят? Смяташ ли, че отношенията ти с хората са повърхностни и безсмислени? Струва ли ти се, че сякаш всички искат само да те използват? Ако отговорът ти е “да”, тогава Исус е пътят! Исус казва: “Аз съм добрият пастир; добрият пастир дава живота Си за овцете…Аз съм добрият пастир и познавам Моите, и Моите познават Мен” (Йоан 10:11, 14).

Чудел ли си се какво става след смъртта? Омръзнало ли ти е да живееш за неща, които гният или хващат ръжда? Чудел ли си се някога дали животът въобще има смисъл? Искаш ли да живееш след като умреш? Ако отговорът ти е “да”, Исус е пътят! Исус заявява: “Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мен, ако и да умре, ще живее; и никой, който е жив и вярва в Мен, няма да умре до века” (Йоан 11:25-26).

Кой е пътят? Коя е истината? Какво представлява животът? Исус отговаря: “Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.

Гладът, който чувстваш е духовен глад и може да бъде удовлетворен единствено чрез Исус. Исус е единственият, който може да разпръсне тъмнината. Исус е вратата към пълноценния живот. Исус е приятелят и пастирът, когото си търсел. Исус е животът – в този свят и в отвъдния. Исус е пътят на спасението!

Причината, поради която се чувстваш гладен и като изгубен в тъмнината, причината, поради която не можеш да намериш смисъл в живота, е, че си отделен от Бога. Библията ни казва, че всички ние сме съгрешили и така сме се отделили от Бога (Еклисиаст 7:20; Римляни 3:23). Празнината, която чувстваш в сърцето си, се е появила, защото Бог го няма в живота ти. Ти си създаден да имаш взаимоотношения с Бога. Поради нашите грехове, ние нямаме такива лични отношения с Него. Нещата дори са още по-зле – грехът ни ще ни отделя от Бога цяла вечност – в този живот и в живота след смъртта (Римляни 6:23; Йоан 3:36).

Какво е разрешението на този проблем? Исус е пътят! Исус понесе нашите грехове (II Коринтяни 5:21). Исус умря вместо нас (Римляни 5:8), понесе наказанието, което ние заслужавахме. Три дни след като умря, Исус възкръсна от мъртвите и така доказа, че е победил греха и смъртта (Римляни 6:4-5). Защо Исус отиде на кръста вместо нас? Сам Исус отговаря на този въпрос: “Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за приятелите си” (Йоан 15:13). Исус умря, за да живеем ние. Ако положим вярата си в Исус, ако Му се доверим, че чрез смъртта Си е платил за нашите грехове, тогава всичките ни грехове ще бъдат простени и умити. Тогава духовният ни глад ще бъде удовлетворен. Тогава светлината ще навлезе в живота ни. Тогава ще получим удовлетворение от живота. Ще познаем своя най-добър приятел и добрият пастир. Ще знаем, че ще имаме живот след смъртта – ще възкръснем и ще живеем в рая с Исус през вечността!

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот” (Йоан 3:16).

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какъв е планът за спасение?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries