settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за сапсението на целия дом?

Отговор


Спасението на целия дом е това, дали цели семейства или домакинства са спасени на веднъж. Спасението на цялото семейство се осъшествява чрез вярата на главата на семейството. Ако бащата или водачът на семейството се обяви за християнин, а той оглавява християнско домакинство – то тогава дали членовете на неговото семейство са християни по подразбиране въз основа на решението на техния баща / съпруг? Според концепцията за спасението на домакинството, Бог спасява цялата семейна единица, а не само определен човек, изповядващ вяра.

Правилно разбиране на това, какво казва Библията за спасението на целия дом трябва да се базира на това, какво учи Библията за спасението като цяло. Знаем, че има само един начин да се спасим и той е само чрез вяра в Исус Христос (Матей 7:13-14; Йоан 6:67; 14:6; Деяния 4:12; Ефесяни 2:8). Също знаем, че заповедтта да вярваме е насочена към хората и да повярваш е лично решение. По този начин, спасението може да бъде получено от човек, който лично вярва в Христос. Вярата не е нещо, което един баща може да даде на сина или дъщеря си. Фактът, че един от членовете на семейството е вярващ не гарантира, че и останалите също ще повярват.

Самият Исус посочва, че евангелието често разделя семейства. В Матей 10:34-36 Исус казва,'' Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож. Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й; и неприятели на човека ще бъдат домашните му.'' Тези думи напълно подкопават смисъла на спасението на целия дом.

Ако хората са спасени индивидуално, тогава как да тълкуваме тези пасажи в Библията, които сякаш съдържат обещание за спасение на семейството? Как можем да съгласуваме необходимостта на хората да вярват, за да бъдат спасени и стихове като Деяния 11:14? В този пасаж Корнилий получава обещание, че домакинството му ще бъде спасено.

На първо място, както при всеки пасаж от Писанието, трябва да вземем предвид жанра или вида книга, в която се среща. В този случай, описан в книгата Деяния на апостолите става въпрос за един исторически разказ на реални събития. Принцип, отнасящ се до библейската история, е, че нито едно събитие не може автоматично да се приеме за приложимо във всяка ситуация. Например, Самсон изкърти градските порти и ги отнесе нагоре по хълма, „който е срещу Хеврон" (Съдии 16: 3), но това не означава, че ако си пуснем дълга коса ще можем да извършим подобни подвизи на сила. Така в Деяния 11, фактът че Бог обещава на Корнилий, че целият му дом ще бъде спасен, не означава, че едно и също обещание важи универсално за всички домакинства през цялото време. С други думи, Деяния 11:14 е било определено обещание към определен човек в определено време. Трябва да сме внимателни с тълкуването на такива обещания като универсални; те не трябва да се отделят от техния исторически контест.

На второ място, важно е как Бог изпълнява обещанието Си към Корнилий. В Деяния 10 Корнилий приветства Петър в дома си и казва''И тъй, ние всички присътстваме тук''

(Деяния 10:33). С други думи цялото домакинство на Корнилий бе събрано да чуе какво ще проповядва Петър. Всички чуха евангелието и откликнаха. Всички в дома на Корнилий повярваха и бяха кръстени (Деян. 11: 15-18). Точно това е обещал Бог. Домакинството на Бог не беше спасено, защото Корнилий вярваше, а защото те повярваха.

Друг пасаж, който съдържа обещание за спасение на цялото семейство е Деяния 16:31. Тук тъмничният началник във Филипи пита Павел и Сила, "Господа, какво трябва да направя, за да се спася?". Мисионерите, отговарят „Повярвай в Господ Исус и ще бъдеш спасен — ти и твоят дом." Отново, това обещание се дава на конкретно лице в определен контекст; това обаче съдържа допълнително обещание, което е очевидно универсално и обхваща всички периоди от време всякакъв контекст. Това обещание не е спасение на семейството, но е напълно съвместимо с всеки друг стих в Библията, който говори за спасението. Обещанието е, че ако вярвате в Господ Исус „ще бъдете спасени". Също така спасението дойде в дома на тъмничаря в резултат на тяхното слушане на Божието Слово и индивидуално откликване с вяра: Павел и Сила „говориха Господното слово на него и на всички останали в дома му" (Деяния 16:32 ). Цялото семейство чу Евангелието. Всички те бяха спасени, точно както Бог беше обещал, но тяхното спасение не се дължи на това, че са част от домакинството на тъмничаря; те бяха спасени, защото сами повярваха на Евангелието.

Трети стих в Новия Завет, който също се използва от някои хора за преподаване на доктрината за спасението на целия дом е 1 Коринтяни 7:14: „ Защото невярващият мъж се освещава чрез жената и невярващата жена се освещава чрез брата, своя мъж, иначе децата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са святи. " Този стих изглежда учи, че невярващият съпруг може да бъде спасен въз основа на вярата на своята съпруга в Христос. Изглежда, че също така се казва, че децата им ще бъдат свети пред Господа, защото единият от родителите им е спасен. Но този извод би бил в противоречие с цялостното учение на Писанието. В този контекст думата „осветено" не се отнася до спасението или да бъде осветена пред Бога. Вместо това се отнася до святостта на самите брачни отношения. Павел учи, че християните не бива да бъдат „несъразмерни впрегнати" с невярващи (2 Коринтяни 6:14). Страхът на някои в църквата в Коринт е, че тъй като са женени за невярващи, те живеят в грях — бракът им е „нечестив" и децата им от този съюз са извънбрачни. Павел успокоява страховете им: вярващите, които вече са женени за невярващ, трябва да останат женени, докато невярващият се съгласи да остане женен. Те не трябва да търсят развод; брачните им отношения са осветени (свети или отделени в Божиите очи) въз основа на вярата на вярващия съпруг. По същия начин децата от брака им са законни пред очите на Бог.

Фактът, че 1 Коринтяни 7:14 не говори за спасение в дома, ясно се вижда от въпроса, който Павел задава в 1 Коринтяни 7:16: „Откъде знаеш, съпруго, дали ще спасиш съпруга си? Или, откъде знаеш, съпруг, дали ще спасиш жена си? " Ако доктрината за спасение в домакинството беше вярно, тогава съпругата вече би била спасена (въз основа на спасението на съпруга); Павел не би трябвало да се позовава на бъдещо време на спасение за нея.

Библията не обещава автоматично спасение на целия дом. Но това не означава, че благочестив баща или майка не оказват дълбоко духовно влияние върху децата в това семейство. Водачът на едно домакинство определя пътя на семейството по много начини, включително духовно. Трябва сериозно да се надяваме, да се молим и да работим за спасението на семействата си. Има много примери за това, че Богът на Авраам също става Бог на Сара, а след това на Исаак, а след това на Яков. Както каза Чарлз Спърджън, „Въпреки че благодатта не тече в кръвта и новорождението не е нито от кръв, нито от по наследство, все пак това става много често. . . случва се Бог чрез един от домакинството да привлече другите към Себе си. Той призовава човек и след това го използва като духовен магнит, за да привлече останалата част от семейството към Евангелието. "

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за сапсението на целия дом?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries