settings icon
share icon
Въпрос

Колко лесно е да вярваш?

Отговор


Спасени сме по благодат чрез вяра (Ефесяни 2: 8). Има някои, които заключават от това, че тогава няма нужда от отдаден живот на християнското ученичество като доказателство за спасението. Други може да казват, че един човек е спасен, защото се е помолил. Да се помолиш е лесно, но спасението не е само изговаряне на думи.

Голяма част от дебатите са излишни и се основават на неразбиране на Писанията. Библията изяснява, че спасението е само по благодат, само чрез вяра и само в Христос. Вярата, дадена ни като дар от Бога, е това, което ни спасява. Но Ефесяни 2:10 показва резултатът от спасението:'' Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим''. Вместо да бъдем спасени по някакво лесно действие на нашата собствена воля, ние сме спасени от ръката на Всемогъщият Бог, чрез Неговата воля и за Негова полза. Ние сме Негови служители и от момента на спасението чрез вяра тръгваме в пътешествие от предварително назначени добри дела, които дават доказателства за това спасение. Ако няма доказателства за растеж и добри дела, имаме основание да се съмняваме, дали спасението някога наистина се е състояло. „Вярата без дела е мъртва" (Яков 2:20), а мъртвата вяра не е спасителна вяра.

„Само вярата" не означава, че някои вярващи следват Христос в живот на ученичество, докато други не. Концепцията за „плътския християнин", като отделна категория на недуховния вярващ, е напълно небиблейска. Идеята на плътския християнин казва, че човек може да приеме Христос като Спасител по време на религиозно преживяване, но никога не проявява доказателства за променен живот. Това е фалшиво и опасно учение, тъй като извинява различни нечестиви начини на живот: човек може да е непокаян прелюбодеец, лъжец или крадец, но той е „спасен", защото е казал молитва като дете; той е просто „плътски християнин". Библията никъде не подкрепя идеята, че истинският християнин може да остане плътски през целия си живот. По-скоро Божието Слово представя само две категории хора: християни и нехристияни, вярващи и невярващи, онези, които са се поклонили на Господството на Христос и тези, които не са (вижте Йоан 3:36; Римляни 6: 17–18; 2 Коринтяни 5:17; Галатяни 5: 18–24; Ефесяни 2: 1–5; 1 Йоан 1: 5–7; 2: 3–4).

Макар че сигурността на спасението е библейски факт, основан на завършеното дело на спасението от Христос, със сигурност е вярно, че някои от онези, които изглежда са „взели решение" или „приели Христос", може наистина да не бъдат спасени. Както бе отбелязано преди, спасението не е толкова в нашето приемането на Христос, колкото в Неговото приемане на нас. Ние сме спасени чрез силата на Бог за Божия цел и тази цел включва делата, които дават доказателства за нашето обръщане. Тези, които продължават да ходят според плътта, не са вярващи (Римляни 8: 5–8). Ето защо Павел ни увещава „изпитвайте себе си, за да видите дали сте във вярата" (2 Коринтяни 13: 5). „Плътският" християнин, който иззпитва себе си, скоро ще види, че не е във вярата. Яков 2:19 казва: „Вие вярвате, че има един Бог. Добре правите. И демоните вярват — и треперят! " Типът „вярващи" демони може да се сравни с интелектуалното съгласие на онези, които „вярват" в Исус във факта, че Той съществува или че е бил добър човек. Много невярващи казват: „Вярвам в Бога" или „вярвам в Исус"; други казват: „Молех се, а проповедникът каза, че съм спасен." Но такива молитви и такава вяра не е задължително да показват промяна на сърцето. Проблемът е неразбирането на думата вярвам. С истинското спасение идва истинско покаяние и промяна в реалния живот. Второ Коринтяни 5:17 казва, че тези, които са в Христос, са „ново творение". Възможно ли е новият човек, който Христос създава, да е този, който продължава да ходи в плътта на плътта? Не.

Спасението със сигурност е безплатно, но в същото време ни струва всичко. Ние трябва да умрем за себе си, когато сме променени в подобие на Христос. Трябва да признаем, че човек с вяра в Исус ще води постоянно променящ се живот. Спасението е безплатен дар от Бог за тези, които вярват, но ученичеството и послушанието са отговор, който без съмнение ще настъпи, когато човек наистина дойде при Христос с вяра.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Колко лесно е да вярваш?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries