settings icon
share icon
Въпрос

Ще има ли втори шанс за спасение след смъртта?

Отговор


Макар и да е привлекателна идеята за втори шанс за спасение, Библията е ясна, че смъртта е краят на всички шансове. Евреи 9:27 ни казва, че ние умираме и се изправяме пред осъждането. Така че, докато човек е жив, той има втори, трети, четвърти, пети и т.н. шанс да приеме Христос и да бъде спасен (Йоан 3:16; Римляни 10:9-10; Деяния 16:31). Веднъж след като човек умре, няма повече шансове. Представата за чистилището, място, където отиват хората след смъртта, за да платят за греховете си, няма библейска основа, а е по-скоро традиция на Римокатолическата Църква.

За да разберем какво се случва с невярващите след като умрат, отгръщаме на Откровение 20:11-15, което описва Осъждането пред Големия Бял Престол. Тук се отварят книгите и „мъртвите бяха съдени според написаното в книгите, според делата си“. Книгите съдържат всички мисли и дела на съдените и знаем от Римляни 3:20, че „ни една твар няма да се оправдае пред Него чрез делата на закона“. Затова всички, които са съдени според делата и мислите си, са осъдени на ада. Вярващите в Христа, от друга страна, не са съдени по книгите на делата, а техните имена се намират записани в друга книга – „Книгата на Живота на Агнето“ (Откровение 21:27). Това са тези, които са повярвали в Господа Исус, и само на тях ще бъде разрешено да влязат в небето.

Всеки, чието име е записано в Книгата на Живота на Агнето, е бил „спасен преди основаването на света“ (Ефесяни 1:4) по Божията суверенна спасителна благодат да бъдем част от невестата на неговия Син, църквата на Исус Христос. Тези хора не се нуждаят от „втори шанс“ при спасението, защото тяхното спасение е било осигурено от Христос. Той ги е избрал, Той ги е спасил и ще опази спасени. Нищо не може да ги отдели от Христос (Римляни 8:39). Онези, за които Той е умрял, ще бъдат спасени, защото Исус ще се погрижи за това. Той обявил, че „всичко, което Ми дава Отец, ще дойде при Мене“ (Йоан 6:37), и „Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми“ (Йоан 10:28). За вярващите няма нужда от втори шанс, защото първият шанс е достатъчен.

А какво ще стане с тези, които не вярват? Няма ли да се покаят и да повярват, ако им се даде втори шанс? Отговорът е не, те няма да го направят, защото сърцата им не се променят, само защото умират. Техните сърца и умове „са във вражда“ с Бог и няма да Го приемат, дори когато Го видят лице в лице. Това е засвидетелствано в историята на богаташа и Лазар в Лука 16:19-31. Ако някога е имало някой, който е трябвало да се покае, когато му бил даден втори шанс да види ясно истината, това бил богаташът. Но въпреки че той бил в мъчения в пъкъла, той само помолил Авраам да изпрати Лазар обратно на земята да предупреди братята му, за да не страдат от същата съдба. Нямало разкаяние в сърцето му, само съжаление за мястото, където се намира самият той. Отговорът на Авраам казва всичко: „Ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят“ (Лука 16:31). Тук виждаме, че свидетелството на Писанието е достатъчно за спасението на онези, които са му повярвали, и никакво друго откровение няма да доведе до спасение тези, които не са повярвали. Никакви втори, трети или четвърти шансове няма да бъдат достатъчни да обърнат сърце от камък в сърце от плът.

Филипяни 2:10-11 заявява: „така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца“. Един ден всеки ще се поклони пред Исус и ще познае, че Той е Господа и Спасителя. В този момент, обаче, е твърде късно за спасение. След смъртта всичко, което остава за невярващия, е осъждане (Откровение 20:14-15). Ето защо трябва да вярваме в Него в този живот.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Ще има ли втори шанс за спасение след смъртта?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries