settings icon
share icon
Въпрос

Защо вярата без дела е мъртва?

Отговор


Яков казва,''Защото Както тялото без дух е мъртво, така и вярата без дела е мъртва.''(Яков 2:26). Вяра без дела е мъртва вяра, защото липсата на дела разкрива непромен живот или духовно мъртво сърце. Има много пасажи, които казват, че истинската спасителна вяра ще покаже в променения живот, че вярата си проличава чрез делата, които вършим. От това как живеем си проличава в какво вярваме и дали вярата, която изповядваме е жива вяра.

Яков 2: 14–26 понякога се изважда от контекста в опит да се създаде система, основана на праведност, но това противоречи на много други пасажи от Писанието. Яков не казва, че нашите дела ни правят праведни пред Бога, но че истинската спасителна вяра е демонстрирана от добри дела. Делата не са причина за спасението; делата са доказателство за спасението. Вярата в Христос винаги води до добри дела. Човекът, който твърди, че е християнин, но живее в умишлено неподчинение на Христос, има лъжлива или мъртва вяра и не е спасен. Павел основно казва същото в 1 Коринтяни 6: 9–10. Яков противопоставя два различни типа вяра — истинската вяра, която спасява и лъжливата вяра, която е мъртва.

Мнозина казват, че са християни, но животът и приоритетите им показват друго. Исус го каза така: „По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи? Също така всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огън. И така, по плодовете им ще ги познаете. "(Матей 7: 16–23).

Забележете, че посланието на Исус е същото като посланието на Яков. Покорството на Бога е белег на истинската спасителна вяра. Яков използва примерите на Авраам и Рахав, за да илюстрира послушанието, което съпровожда спасението. Казано просто, че вярваме в Исус, не ни спасява, нито религиозната служба. Това, което ни спасява, е регенерирането на Святия Дух на сърцата ни и това обновяване неизменно ще се наблюдава в живот на вяра, включващ непрекъснато подчинение на Бога.

Неразбирането на връзката между вярата и делата идва от неразбирането на това, което Библията учи за спасението. Има наистина две грешки по отношение на дела и вяра. Първата грешка е учението, че докато човек се моли или казва: „Вярвам в Исус", в даден момент от живота си, тогава той се спасява, независимо от какво. Така че човек, който като дете е вдигнал ръка в църковна служба, се счита за спасен, въпреки че никога не е проявявал никакво желание да ходи с Бога оттогава и всъщност живее в явен грях. Това учение, понякога наричано „възстановяване на решенията", е опасно и измамно. Идеята, че изповедта на вярата спасява човека, дори и да живее като дявола след това, предполага нова категория вярващи, наречена „плътски християнин". Това позволява да се оправдаят различни проявления на греховен начин на живот: човек може да е непокаян прелюбодеец, лъжец или банков разбойник, но той е спасен; той е просто „плътски" Както обаче виждаме в Яков 2, празна изповед на вярата — тази, която не води до живот на послушание на Христос, в действителност е мъртва вяра, която не може да спаси.

Другата грешка по отношение на делата и вярата е да се опитаме да направим делата част от това, което ни оправдава пред Бога. Смесването от дела и вяра за спечелване на спасение е напълно противоречаща на това, което учи Писанието. Римляни 4: 5 казва: „ а на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяраму се вменява за правда.." Яков 2:26 казва: „Вярата без дела е мъртва." Между тези два пасажа няма конфликт. Ние се оправдаваме с благодат чрез вяра и естественият резултат от вярата в сърцето са дела, които всички могат да видят. Делата, които следват спасението, не ни правят праведни пред Бога; те просто произтичат от регенерираното сърце толкова естествено, колкото водата тече от извор.

Спасението е суверен Божий акт, при който един неновороден грешник е излял върху него „чрез възраждащото кръщение и обновата от Светия Дух," (Тит 3: 5), като по този начин е довел да се роди отново (Йоан 3: 3). Когато това се случи, Бог дава на простения грешник ново сърце и влага нов дух в в него (Езекил 36:26). Бог премахва закоравеното от греха сърце от камък и го изпълва със Святия Дух. Тогава Духът помага на спасения човек да ходи в послушание на Божието Слово (Езекил 36: 26–27).

Вярата без дела е мъртва, защото разкрива сърце, което не е преобразено от Бог. Когато сме се възродили от Светия Дух, животът ни ще демонстрира този нов живот. Нашите дела ще се характеризират с подчинение на Бога. Невидимата вяра ще се види с произведения плод на Духа в нашия живот (Галатяни 5:22). Християните принадлежат на Христос, Добрия пастир. Като Негови овце чуваме Неговия глас и Го следваме (Йоан 10: 26–30).

Вярата без дела е мъртва, защото вярата води до ново творение, а не до повторение на същите, греховни модели на поведение. Както Павел пише в 2 Коринтяни 5:17, „Ако някой е вътре Христос, той е ново творение; стари неща са отминали; ето, всички неща са станали нови. "

Вярата без дела е мъртва, защото идва от сърце, което не е било възроджено от Бог. Празните изповеди на вярата нямат сила да променят живота. Онези, които твърдят, че имат вяра, но които не притежават Духа, ще чуят Самия Христос да им каже: „Никога не съм те познавал. Отклонете се от мен, злодеи "(Матей 7:23).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо вярата без дела е мъртва?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries