settings icon
share icon
Въпрос

Защо е важно възкресението на Исус Христос?

Отговор


Възкресението на Исус е важно по няколко причини. Първо, то свидетелства за огромната мощ на самия Бог. Да вярваме във възкресението означава да вярваме в Бога. Ако Бог съществува и Той е създал вселената и има власт над нея, Той има власт да възкресява от мъртвите. Ако няма такава власт, Той не е Бог, който е достоен за нашата вяра и поклонение. Само Този, който е създал живота може да го възкреси след смъртта, само Той може да отмени неприятното нещо, което е смъртта сама по себе си, и само Той може да премахне жилото и победата на смъртта (1 Коринтяни 15:54-55). Като възкреси Исус от смъртта, Бог ни напомни за Своята абсолютна власт над живота и смъртта.

Второ, възкресението на Исус е свидетелство за възкресението на човешките същества, което е основна догма на християнската вяра. От всички други религии само християнството има основател, който излезе извън обсега на смъртта и обеща на Своите последователи да направят същото. Всички други религии са основани от хора и пророци, които накрая са умрели. Като християни, ние имаме утеха във факта, че нашият Бог стана човек, умря за греховете ни и възкръсна на третия ден. Гробът не можа да Го задържи. Той живее и седи от дясната страна на Бог Отец в небесата.

В 1 Коринтяни 15 глава Павел обяснява подробно важността на възкресението на Христос. Някои хора в Коринт не вярвали във възкресението на мъртвите, и в тази глава Павел дава шест катастрофални следствия в случай, че няма възкресение: 1) проповядването на Христос ще е безсмислено (ст. 14); 2) вярата в Христос ще е безполезна (ст. 14); 3) всички свидетели и проповедници на възкресението биха били лъжци (ст. 15); 4) никой няма да е изкупен от греха (ст. 17); 5) всички починали вярващи ще са погубени (ст. 18) и 6) християните ще са най-жалките хора на земята (ст. 19). Но Христос наистина е възкръснал от мъртвите и стана „първият плод от починалите” (ст. 20), което ни дава увереност, че и ние ще Го последваме във възкресението.

Боговдъхновеното Слово гарантира възкресението на вярващия при идването на Христос за Неговото Тяло (църквата) по време на Грабването. Тази надежда и увереност водят до великата победна песен, която Павел пише в 1 Коринтяни 15:55: „О смърт, къде ти е победата? О, смърт, къде ти е жилото?”

Как тези заключителни стихове предават важността на възкресението? Павел отговаря: „знаете, че в Господа трудът ви не е напразен” (ст. 58). Той ни напомня, че можем да издържим гонение и опасност заради Христос, понеже знаем, че ще бъдем възкресени за нов живот (ст. 29-31), като Него. Можем да последваме примера на хиляди мъченици в историята, които с радост размениха земния си живот за вечен живот чрез възкресението.

Възкресението е триумфалната и славна победа за всеки вярващ. Исус Христос умря, беше погребан и възкръсна на третия ден според Писанието. И Той ще дойде отново! Мъртвите в Христос ще бъдат възкресени, а тези, които останат и са живи при Неговото идване ще бъдат изменени и ще получат нови, прославени тела (1 Солунци 4:13-18). Защо възкресението на Исус Христос е важно за спасението? То показва, че Бог е приел жертвата на Христос заради нас. То доказва, че Бог има силата да ни възкреси от мъртвите. То гарантира, че хората, които вярват в Христос няма да останат мъртви, но ще бъдат възкресени за вечен живот. Това е нашата блажена надежда!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо е важно възкресението на Исус Христос?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries