settings icon
share icon
Въпрос

Какво е Книгата на Живота?

Отговор


Откровение 20:15 казва ''И който не бе записан в Книгата на живота, беше хвърлен в огненото езеро''. Книгата на Живота, в този контекст, е списък от имената на тези, които ще живеят с Бога завинаги на небето. Това е числото на спасените. Тази книга на живота е спомената също в Откровение 3:5; 20:12; и Филипяни 4:3. Тя също се нарича Книгата на Живота на Агнеца, защото съдържа имената на тези, които са били изкупени чрез кръвта на Господ Исус (Отрковение 13:8; 21:27).

Как можеш да си сигурен, че името ти е записано в Книгата на Живота? Бъди сигурен, че си спасен. Покай се за греха и повярвай в Господ Исус Христос като свой Спасител (Филипяни 4:3; Откровение 3:5). След като името ти е записано в Книгата на Живота, то никога не се изтрива (Откровение 3:5; Римляни 8:37-39). Никой истински вярващ не трябва да се съмнява във вечната си сигурност в Христос (Йоан 10: 28-30).

Страшният Съд пред Белия Трон, описан в Откровение 20: 11-15, е съд за невярващите. От този пасаж става ясно, че няма да бъде изправен никой пред това съдилище, чието име е в Книгата на живота (Откровение 20: 12-14). Съдбата на нечестивите е запечатана; имената им не са в Книгата на живота; наказанието им е сигурно.

Някои хора посочват Откровение 3: 5 като „доказателство", че човек може да загуби своето спасение. Обаче според обещанието на Откровение 3: 5 е ясно че Господ няма да изтрие нито едно име: „Който победи...Аз никога няма да залича името му от книгата на живота. " Победител е този, който устоява на изкушенията, изпитанията и злините на този свят — с други думи, този, който е изкупен. Спасените са записани в Божия регистър и имат обещание за вечна сигурност.

Друг пасаж, за който понякога възниква объркване, е Псалом 69:28: „Да се изличат от книгата на живите ." Тази „книга на живите" не трябва да се бърка с Книгата на живота на Агнеца. Давид има предвид земния, физическия живот, а не вечния живот на небето. Същото е и с „книгата", спомената в Изход 32: 32-33.

Бог добре води списъка. Той познава Своите си и е записал имената на децата Си за постоянно в Своята книга.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е Книгата на Живота?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries