settings icon
share icon
Въпрос

Ако наказанието за нашите грехове е вечността в ада, как смъртта на Исус ни плати наказанието, ако Той не е прекарал вечността в ада?

Отговор


Ако мислим за Исус просто като за човек, тогава този въпрос е логичен. Но причината, поради която Исус не е трябвало да прекара вечността в ада е, че Той не е просто човек, а Богочовек. Втората Личност на Троицата придоби плът и живееше сред хората под формата на човек. Но Той беше човек като никой друг, защото Неговата природа беше от Бога — свята, съвършена и безкрайна.

Няколко пасажа свидетелстват за този факт, какъвто е началният пасаж на евангелието на Йоан. Където четем следното:

„В начало беше Словото; и Слово то беше у Бога; и Словото беше Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е станало. И Словото стана плът и живя[a] между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина."(Йоан 1:1-3, 14).

Този пасаж дава ясно свидетелство, че вечното Слово, което е съ-вечно с Бог и има същата същност като Него, е взело човешка плът и е създало Неговото жилище („разпънало шатрата си" или „шатъра") сред нас. Както казва апостол Павел по отношение на Исус, „Защото в Него обитава телесно цялата пълнота на Божеството;" (Колосяни 2: 9).

Като имаме това предвид, нека разгледаме по-отблизо въпроса. Със сигурност е вярно, че наказанието за нашите грехове е да прекараме цяла вечност в ада. Библията казва, че всички са съгрешили (Римляни 3:23) и че заплатата на нашия грях е смърт (Римляни 6:23). Книга Откровение на Йоан казва, че онези, чиито имена не са в книгата на живота на Агнеца, са хвърлени в огненото езеро, където ще бъдат измъчвани „завинаги" (Откровение 20:10, 15).

Но как може смъртта на Исус да изкупи греховете на всеки човек, който някога е живял? Тук идва дискусията за това, че Исус е Богочовек. Ако Исус беше просто човек (със собствен грях), тогава нямаше да изкупи Своя собствен грях със смъртта Си, още по-малко греховете на друг. Но Исус не е просто човек; Той е Бог в човешко тяло. Като човек Той може да се отъждестви с тези, за които се е пожертвал. Като напълно безгрешен човек, Той може да изкупи греховете на човечеството, без първо да се налага да изкупи греха си. И накрая, като Бог, Той може напълно да задоволи гнева на Бог, който нашите грехове са заслужили.

Грехът срещу един безграничен Бог трябва да бъде платен безгранично. Ето защо плащането за нашия грях трябва да бъде безкрайно. Има само две възможности за безкрайно плащане. Или крайното създание (човек) трябва да плати за греха си за безкрайно много време, или безкрайно Същество (Исус) трябва да плати веднъж за всички хора за всички времена. Няма други опции. Грехът срещу безкрайно светия Бог изисква също толкова безкрайно удовлетворение, колкото плащането, и дори цяла вечност в ада няма да разсее безкрайния, праведен гняв на Бога срещу греха. Само божествено Същество би могло да устои на безкрайния гняв на светия Бог срещу нашия грях. Изисква също толкова безкрайно Същество като заместител на човечеството, за да задоволи Божия гняв. Исус като Богочовек е единственият възможен Спасител.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Ако наказанието за нашите грехове е вечността в ада, как смъртта на Исус ни плати наказанието, ако Той не е прекарал вечността в ада?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries