settings icon
share icon
Въпрос

Какво е покаяние и необходимо ли е то за спасението?

Отговор


Много хора разбират термина „покаяние”, че означава „обръщане от греха”. Това не е библейското определение на покаяние. В Библията думата „покайвам се” означава „променям мисленето си”. Библията също ни казва, че истинското покаяние ще доведе до промяна на действията (Лука 3:8-14; Деяния 3:19). Деяния 26:20 обявява: „Проповядвах…да се покайват и да се обръщат към Бога, като вършат дела съответни на покаянието си.” Пълното библейско определение на покаяние е промяна на мисленето, което води до промяна на действията.

Каква е тогава връзката между покаянието и спасението? Книгата „Деяния на апостолите” се фокусира специално върху покаянието по отношение на спасението (Деяния 2:38; 3:19; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20). По отношение на спасението, да се покаете означава да промените начина си на мислене по отношение на Исус Христос. В проповедта на Петър в деня на Петдесятница (Деяния, 2 глава), той завършва с призив към хората да се покаят (Деяния 2:38). Да се покаят от какво? Петър призовава хората, които са отхвърлили Исус (деяния 2:36) да променят мисленето си относно Него, да признаят, че Той наистина е „Господ и Помазаник” (Деяния 2:36). Петър призовава хората да променят мисленето си от отхвърляне на това, че Христос е Месията към вяра в Него като Месия и Спасител.

Покаянието и вярата може да бъдат разбрани като „двете страни на една и съща монета”. Невъзможно е до положите вярата си в Исус Христос като Спасител без първо да промените мисленето си относно кой е Той и какво е направил. Независимо дали това е покаяние от волево отхвърляне, или покаяние от невежество или липса на интерес, или промяна на мисленето. Библейското покаяние по отношение на спасението е промяна на вашето мислене от отхвърляне на Христос към Вяра в Христос.

Много важно е да разберем, че покаянието не е дело, което вършим, за да заслужим спасението. Никой не може да се покае и да дойде при Бог, освен ако Бог не притегли този човек към Себе Си (Йоан 6:44). Деяния 5:31 и 11:18 посочват, че покаянието е нещо, което се дава от Бога – то е възможно единствено заради Неговата благодат. Никой не може да се покае, освен ако Бог не му даде покаяние. Цялото спасение, включително покаянието и вярата, е резултат от това, че Бог ни привлича, отваря очите ни и променя сърцата ни. Божието дълготърпение ни води към покаяние (2 Петрово 3:9), както и Неговата благост (Римляни 2:4).

Макар покаянието да не е дело, което заслужава спасението, резултатът от него са дела. Невъзможно е да променим истински и напълно мисленето си без това да доведе до промяна на действията. В Библията покаянието води до промяна на поведението. Ето защо Йоан Кръстител призова хората да принасят плодове, които съответстват на покаянието (Матей 3:8). Един човек, който наистина се е покаял от това, че е отхвърлял Христос и е започнал да вярва в Него, ще засвидетелства това с променен живот (2 Коринтяни 5:17; Галатяни 5:19-23; Яков 2:14-26). Когато се определи правилно, покаянието е необходимо за спасението. Библейското покаяние е промяна на мисленето ви относно Исус Христос и обръщането ви към Бог с вяра за спасение (Деяния 3:19). Обръщане от греха не е определение за покаяние, но то е един от резултатите на истинското, основано на вяра покаяние пред Господ Исус Христос.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е покаяние и необходимо ли е то за спасението?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries