Бог прощава ли големите грехове? Ще прости ли Бог на убиец?


Въпрос: Бог прощава ли големите грехове? Ще прости ли Бог на убиец?

Отговор:
Много хора правят грешката да вярват, че Бог прощава „малките“ грехове като лъжата, гнева, нечистите помисли, но не прощава „големите“ грехове като убийството и прелюбодейството. Това не е вярно. Няма толкова голям грях, който Бог да не може да прости. Когато Исус умрял на кръста, Той умрял, за да плати наказанието за всичките грехове на целия свят (1 Йоаново 2:2). Когато човек полага вярата си в Исус Христос за спасение, всичките му грехове са простени. Това включва минали, сегашни и бъдещи, големи или малки. Исус умрял, за да платиза всички наши грехове, и веднъж след като са простени, те са всичките простени (Колосяни 1:14; Деяния 10:43).

Ние всички сме виновни за грях (Римляни 3:23) и заслужаваме вечно наказание (Римляни 6:23). Исус е умрял за нас, за да плати нашето наказание (Римляни 5:8). Всеки, който вярва в Исус Христос за спасението, е простен, без значение какви грехове е извършил (Йоан 3:16). Обаче, убиецът или прелюбодеецът вероятно ще се изправят срещу сериозни последствия (правни, по отношение на взаимоотношенията, т.н.) за своите греховни действия, много повече отколкото някой, който е бил „само“ лъжец. Но греховете на убиеца или прелюбодееца са напълно и завинаги простени в момента, когато той повярва и положи вярата си в Христа.

Размерът на греха не е определящият фактор тук, а размерът на изкупителната саможертва на Христос. Ако пролятата кръв на безгрешното Божие Агне е достатъчна да покрие всички грехове на всичките милиони хора, които някога ще повярват в Него, тогава няма ограничение за размера или вида на покритите грехове. Когато Той казал: „Свърши се“, е бил сложен край на греха, пълно изкупление и удовлетворение било дадено за него, била получена пълна прошка, бил създаден мир и постигнато спасение от целия грях. Спасението било сигурно и несъмнено и пълно; нищо не било необходимо да бъде или би могло да бъде добавено към него. Нещо повече, спасителната работа на Христос била извършена изцяло без помощта на човека и не може да бъде унищожена.

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Бог прощава ли големите грехове? Ще прости ли Бог на убиец?