settings icon
share icon
Въпрос

Необходимо ли е кръщението за спасението? Какво означава кръстително новорождение?

Отговор


Кръстителното новорождение е вярата, че един човек трябва да бъде кръстен, за да се спаси. Нашето твърдение е, че кръщението е важна стъпка на покорство за един християнин, но твърдо отхвърляме кръщението като необходимо за спасение. Силно вярваме, че всеки християнин трябва да бъде кръстен чрез потапяне. Кръщението илюстрира идентифицирането на вярващия със смъртта, погребението и възкресението на Христос. Римляни 6:3-4 обявява: „Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме да участваме в Исус Христос, се кръстихме да участваме в смъртта Му. Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него, за да участваме в смърт, така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.” Действието на потапяне във водата илюстрира умиране и погребване с Христос. Излизането от водата изобразява възкресението на Христос.

Изискването на нещо друго за спасението, освен вяра в Исус Христос е спасение основано на дела. Да добавим нещо към евангелието, означава, че смъртта на Исус на кръста не е била достатъчна, за да купи нашето спасение. Да кажем, че трябва да сме кръстени, за да се спасим, е да кажем, че трябва да добавим наши собствени добри дела и покорство към Христовата смърт, за да я направим достатъчна за спасение. Единствено смъртта на Исус плати нашите грехове (Римляни 5:8; 2 Коринтяни 5:21). Исусовото плащане за нашите грехове се присвоява на нашата „сметка” единствено чрез вяра (Йоан 3:16; Деяния 16:31; Ефесяни 2:8-9). По тази причина кръщението е важна стъпка на покорство след спасението, но не може да бъде изискване за спасение.

Да, има някои стихове, които сякаш посочват, че кръщението е необходимо изискване за спасението. Но тъй като Библията толкова ясно ни казва, че спасението се получава единствено чрез вяра (Йоан 3:16; Ефесяни 2:8-9; Тит 3:5), трябва да има различно тълкуване на тези стихове. Писанието не си противоречи вътрешно със себе си. В библейски времена, човек, който се е обръщал от една религия към друга често е бил кръщаван, за да се удостовери обръщането. Кръщението било начин да се направи решението публично. Хората, които отказвали да бъдат кръщавани, казвали, че в действителност не вярват. Затова в умовете на апостолите и ранните ученици идеята за некръстен вярващ била нечувана. Когато някой заявявал, че вярва в Христос, но се срамува да обяви публично вярата си, това показвало, че той няма истинска вяра.

Ако кръщението е необходимо за спасението, защо Павел казва: „Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас, освен Крисп и Гай” (1 Коринтяни 1:14)? Защо казва: „Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието, не с мъдри думи, за да не се обезсили Христовия кръст” (1 Коринтяни 1:17)? Наистина в този откъс Павел говори срещу разделенията, които тормозели църквата в Коринт. Но как може Павел да каже: „Благодарен съм, че не съм кръстил…” или „Защото Христос не ме е пратил да кръщавам…” ако кръщението беше необходимо за спасението? Ако то е необходимо за спасението Павел буквално казва: „Благодарен съм, че не сте били спасени…” и „Защото Христос не ме е пратил да спасявам…”. Това би било твърде абсурдно твърдение от страна на Павел. Освен това, когато той ни дава подробно описание за това, което счита за благовестието (1 Коринтяни 15:1-8), защо пренебрегва да спомене кръщението? Ако кръщението е изискване за спасението, как може то да липсва в едно представяне на евангелието?

Кръстителното новорождение не е библейска концепция. Кръщението не спасява от грях, но от лоша съвест. В 1 Петрово 3:21 Петър ясно учи, че кръщението не е церемониален акт на физическо очистване, но обет за добра съвест към Бога. То е символ на това, което вече се е случило в сърцето на вярващия и в живота на този, който уповава на Христос като Спасител (Римляни 6:3-5; Галатяни 3:27; Колосяни 2:12). Кръщението е важна стъпка на покорство, която всеки християнин трябва да направи. То не може да бъде изискване за спасение. Ако го направим такова, това ще означава атака срещу достатъчността на смъртта и възкресението на Исус Христос.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Необходимо ли е кръщението за спасението? Какво означава кръстително новорождение?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries