settings icon
share icon
Въпрос

Какво е освещаване?

Отговор


Краткият отговор е, че''прославянето'' е Божието окончателното премахване на греха в живота на всички светии (т.е. всички, които са спасени) във вечната им същност (Римляни 8:18; 2 Коринтяни 4:17). При идването на Христос Божията слава (Римляни 5: 2) — Неговата чест, слава, величие и святост — ще се осъществят в нас; вместо да сме смъртни, обременени с природата на греха, ние ще бъдем превърнати в свети, безсмъртни с пряк и безпрепятствен достъп до Божието присъствие и ще се радваме на свято общение с Него през цялата вечност. Като разглеждаме прославянето, трябва да се съсредоточим върху Христос, защото Той е „благословена надежда на всеки християнин"; също така, можем да считаме окончателното прославяне като кулминацията на освещаването.

Окончателното прославяне трябва да очаква проявата на славата на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос (Тит 2:13; 1 Тимотей 6:14). Докато той не се върне, ние сме обременени с греха и нашето духовно виждане се изкривява заради проклятието.'' Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще познавам напълно, както и съм бил напълно познат.'' (1 Коринтяни 13:12). Всеки ден трябва да полагаме старание чрез Святия Дух за да умъртвим това, което е „плътско" (греховно) в нас (Римляни 8:13).

Как и кога ще бъдем прославени окончателно? В последната тръба, когато Исус дойде, светиите ще претърпят основно, мигновено преобразяване („всички ние ще бъдем променени за миг, в миг на око" — 1 Коринтяни 15:51); тогава „нетрайните" ще облекат „нетленното" (1 Коринтяни 15:53). И все пак 2 Коринтяни 3:18 ясно показва, че в един тайнствен смисъл „всички ние", в настоящето, „като с открито лице", „гледаме славата на Господа" и се преобразяваме в Неговия образ "от слава в слава "(2 Коринтяни 3:18). Да не би някой да си представи, че това гледане и преобразяване (като част от освещаването) е дело на особено светски хора, Писанието добавя следната информация: „както от Духа Господен." С други думи, това е благословение, дадено на всеки вярващ. Това не се отнася до нашето окончателно прославяне, а до аспект на освещаване, чрез който Духът ни преобразява в момента. За Него да бъде похвалата за Неговото дело, като ни освещава в Духа и в истината (Юда 24-25; Йоан 17:17; 4:23).

Трябва да разберем какво учи Писанието за природата на славата — както ненадминатата Божия слава, така и нашия дял в нея при Неговото идване. Божията слава се отнася не само до непристъпната светлина, която Господ обитава (1 Тимотей 6: 15-16), но и до Неговата чест (Лука 2:13) и святостта. „Ти", посочен в Псалом 104: 2, е същият Бог, посочен в 1 Тимотей 6: 15-16; Той е „облечен с великолепие и величие", покривайки Себе Си „със светлина като с дреха" (Псалом 104: 2; срв. 93: 1; Йов 37:22; 40:10). Когато Господ Исус се върне в своята велика слава да извърши съд (Матей 24: 29-31; 25: 31-35), той ще направи това като единственият Суверен, който единствен има вечно господство (1 Тимотей 6: 14-16).

Сътворените същества не смеят да гледат страховитата слава на Бог; подобно на Езекиил (Езекиил 1: 4-29) и Симон Петър (Лука 5: 8), Исая беше опустошен от самоотвержение в присъствието на всесвятия Бог. След като серафимът провъзгласи: „Свети, свят, свят е Господ на Войнствата; цялата земя е пълна с неговата слава! " Исая каза: „Горко ми е! Защото съм изгубен; защото аз съм човек с нечисти устни и живея сред народ с нечисти устни; защото очите ми видяха Царя, Господа на Силите! " (Исая 6: 4). Дори серафимите показаха, че те са недостойни да гледат на божествената слава, покривайки лицето си с криле.

Божията слава може да се каже, че е "тежка" eврейската дума kabod буквално означава „тежък"; Най-често библейското използване на kabod е образно (напр. „Тежък с грях"), от който получаваме представата за „тежестта" на човек, който е честен, впечатляващ или достоен за уважение.

Когато Господ Исус се въплъти, Той разкри и „тежката" Божия святост, и пълнотата на Неговата благодат и истина („и Словото стана плът и обитаваше нас, и ние видяхме неговата слава, слава на единствения Син от Отца, пълен с благодат и истина "[Йоан 1:14; срв. 17: 1–5]). Славата, разкрита от въплътения Христос, придружава служението на Духа (2 Коринтяни 3: 7); той е непроменен и постоянен (Исая 4: 6-7; вж. Йов 14: 2; Псалм 102: 11; 103: 15; Яков 1:10). Предишните проявления на Божията слава бяха временни, като избледняването на Божията слава от лицето на Мойсей. Моисей забули лицето си, за да не може жестокосърдечните израилтяни да видят, че славата избледнява (1 Коринтяни 3:12), но в нашия случай завесата е премахната чрез Христос и ние отразяваме славата на Господа и търсим чрез Духът да бъде като Него.

В своята първосвещеническа молитва Господ Исус поиска Бог да ни освети със своята истина (т.е. да ни направи свети; Йоан 17:17); освещаването е необходимо, ако искаме да видим славата на Исус и да бъдем с Него във вечно общение (Йоан 17: 21-24). „ Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които Гръцки: Каквото.> си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света" (Йоан 17:24). Ако прославянето на светиите следва модела, разкрит в Писанието, това трябва да доведе до нашето споделяне в славата (т.е. святостта) на Бога.

Според Филипяни 3: 20–21 нашето гражданство е на небето и когато нашият Спасител се завърне, Той ще преобрази телата ни „да бъдат като Неговото славно тяло". Въпреки че все още не е разкрито какви ще бъдем, знаем, че когато Той се върне с голяма слава, ние ще бъдем като Него, защото ще Го видим такъв, какъвто е (1 Йоан 3: 2). Ние ще бъдем напълно съобразени с образа на нашия Господ Исус и ще бъдем като Него в това, че нашето човечество ще бъде освободено от греха и неговите последствия. Нашата благословена надежда трябва да ни подтикне към святост, Духът да ни позволява. „И всеки, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както Той е чист." (1 Йоан 3: 3).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е освещаване?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries