settings icon
share icon
Въпрос

Нужно ли е да разбираш напълно да разбираш Евангеието за да отидеш на небето? Достатъчно ли е да го вяраме, въпреки че не го разбираме напълно?

Отговор


В един смисъл, посланието на евангелието е много просто за разбиране: Исус умря и възкръсна, за да можем да сме спасени. Основните факти от Евангелието са достатъчно лесни за разбиране. Но в друг смисъл евангелското послание е една от най-дълбоките божествени истини, разкривани някога на човечеството: Исус умря и възкръсна отново, за да можем да се спасим. Последиците от тези факти и основата на богословието са достатъчно дълбоки, за да предизвикат дори най-проницателните богослови за размисъл за цял живот. Що се отнася до спасението, колко задълбочено трябва да е разбирането, за да може вярата наистина да бъде наречена „вяра"?

Безспорно е, че спасителната вяра включва определено ниво на разбиране. Това разбиране става възможно чрез проповядването на Евангелието (Матей 28: 18-20), придружено от работата на Светия Дух в сърцето (Деян. 16:14). Павел очертава процеса, който води до правилното разбиране на Евангелието: проповядване, което води до слушане, което води до вярване, което води до призоваване на Господ за спасение (Римляни 10:14). „Слушането" предполага разбиране; ако проповедта не е разбрана, тогава тя не е истински „чута".

Съдържанието на проповедта, това, което трябва да се разбере, е евангелието. От самото начало посланието на апостолите подчертава смъртта и възкресението на Христос (Деян. 2: 23-24). Това послание е следното: „Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според Писанията; че беше погребан; че беше възкресен на третия ден според Писанията" (1 Коринтяни 15: 3-4). Този пасаж съдържа основните елементи на Евангелието, което се съсредоточава върху Личността и делото на Христос: Исус умря за нашите грехове и Той възкръсна отново от мъртвите. Никой не се спасява без разбиране на тази истина и разчитане на нея.

Всеки аспект на евангеслкото послание е важно. Ако е неясен някой елемент от евангелието и вярата ще се разпадне: ако не разберем, че Исус е съвършеният Божи Син, то смъртта Му няма никаква полза, доколкото става въпрос за нашето спасение. Ако не разбираме, че Исус е умрял, тогава логично не разбираме възкресението. Ако не разберем причината, поради която той е умрял (за нашите грехове), тогава можем да гледаме на себе си като на невинни и следователно да не се нуждаем от спасител. Ако не разбираме, че Исус възкръсна отново, тогава пропускаме факта, че имаме жив Спасител и вярата ни е мъртва (1 Коринтяни 15:17).

Библията дава примери за онези, които са натрупали определено количество духовно знание, но все още не са спасени. Именно след като разбраха същността на евангелието, тези хора се довериха на Христос и се родиха отново. Етиопският евнух (Деяния 8: 26-39), Корнилий (Деяния 10), Аполос (Деяния 18: 24-28) и дванадесетте мъже в Ефес (Деяния 19: 1-7) имат религиозност, но моментът спасението дойде само когато те повериха вярата си в Христа — и те трябваше първо да чуят и разберат значението на Евангелието.

За да бъдеш спасен обаче, не е необходимо да разбираш всичко, което евангелието казва. Всъщност разбирането на пълнотата на цялото Евангелие е невъзможно. Парадоксално, стремим се да познаем „ О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими пътищата Му!" (Римляни 11:33).

Например, не е нужно да разбираме ипостасната природа, за да бъдем спасени. Цитирането на определението за помирение не е необходимо за спасението. Нито е необходимо познание за оправдание, изкупление или прогресивно освещаване за влизане в небето. Знанието за тези неща идва с времето и изучаването на Словото, но те не са необходими, за да бъдат схванати в момента, в който човек се спасява. Под въпрос е, че крадецът на кръста разбра много за сотериологията, когато се обърна към Господа и каза: „ И каза: Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си" (Лука 23:42).

Евангелското послание е достатъчно просто, за да може и дете да го разбере. Исус посочи, че спасението е на разположение и на малките: „Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство." (Марк 10:14). Слава на Бога, евангелието на Исус Христос може да бъде разбрано и от децата. Също така, за онези, които са психически неспособни да разберат Евангелието, ние вярваме, че Бог разширява Своята благодат.

И така, за да отидем на небето, трябва да „вярваме в Господа Исуса Христа" (Деян. 16:31). Тоест, ние се уповаваме на жертвата на Светия Божий, който умря вместо нас и възкръсна на третия ден. На тези, които вярват в името на Исус, Бог дава „правото да станат Божии чеда" (Йоан 1:12). Евангелието е толкова дълбоко, но и толкова просто.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Нужно ли е да разбираш напълно да разбираш Евангеието за да отидеш на небето? Достатъчно ли е да го вяраме, въпреки че не го разбираме напълно?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries