settings icon
share icon
Въпрос

Исус ли е единственият път към рая?

Отговор


“Като цяло аз съм добър човек, така че сигурно ще отида в рая.” “Е, добре, вършил съм и някои лоши неща, но добрите са повече от лошите, следователно ще отида в рая.” “Бог няма да ме изпрати в ада, само защото не живея според Библията. Времената са се променили!’ “Само изключително лоши хора, като например насилниците на деца и убийците, ще отидат в ада.

Повечето хора имат какви ли не рационални оправдания по този въпрос, истината обаче, е, че всички те са лъжа. Сатана, князът на този свят, насажда тези мисли в главите ни. Той и всеки един, който следва пътищата му, са Божии врагове (I Петрово 5:8). Сатана винаги се преправя на добър (II Коринтяни 11:14), но всъщност контролира умовете на всички, които не принадлежат на Бога: “…невярващите, чиито умове богът на този свят е заслепил, за да не би да ги озари светлината от благовестието на славата на Христос, kойто е образ на Бога” (II Коринтяни 4:4).

Лъжа е да мислим, че Бог не го е грижа за нашите малки грехове и че адът е предназначен единствено за “лошите”. Всеки един грях ни отделя от Бога, дори и “малката бяла лъжа”. Всички хора са съгрешили и никой не е достатъчно добър, за да стигне до рая със собствени сили (Римляни 3:23). Отиването в рая не се основава на това дали добрите ни дела надвишават лошите – ако беше така, всички щяхме да загубим. “Но ако е по благодат, не е вече от дела, иначе благодатта не е вече благодат…” (Римляни 11:6). Ние не можем да направим нищо добро, за да си заслужим пътя до рая (Тит 3:5).

“Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води към погибел, и мнозина са онези, които минават през тях” (Матей 7:13). Дори и ако всички водят грешен живот и не е модерно да се вярва в Бога, Бог няма да ни извини. “…Някога сте ходили според вървежа на този свят, според княза на въздушната власт (Сатана), на духа, който сега действа в синовете на непокорството” (Ефесяни 2:2)

Когато Бог създава света, създава го съвършен. Всичко в него е добро. След това създава Адам и Ева и им дава свободна воля, за да имат избор – да решат дали ще следват и ще се подчиняват на Бога, или – не. Обаче Адам и Ева, първите хора, които Бог създава, са изкушени от Сатана да не се подчинят на Бога и съгрешават. Това ги отделя (както и всеки един човек, който се ражда след тях, в това число и нас самите) от способността да имат близки отношения с Бога. Бог е съвършен и не може да понася греха. Тъй като сме грешници, ние не можем със собствени усилия да имам общение с Него. Затова, Бог прави път, чрез който да се свържем в едно с Него в небето. “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот” (Йоан 3:16). “Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ” (Римляни 6:23). Исус се роди, за да ни научи кой е този път и умря за нашите грехове вместо нас. Три дни след смъртта си, Той възкръсна от мъртвите (Римляни 4:25) и доказа, че е победил смъртта. Той е мостът над пропастта, която разделя Бога и човека, и благодарение на Него можем да имаме лични взаимоотношения с Бога, но само ако вярваме в Него.

“А това е вечен живот – да познаят Теб, единствения истинен Бог, и Исус Христос, когото си изпратил” (Йоан 17:3). Мнозина вярват в Бога, дори и Сатана вярва в Него. Но за да получим спасение, ние трябва да се обърнем към Бога, да изградим лични отношения с Него, да обърнем гръб на греховете си и да Го следваме. Ние трябва да се доверяваме на Исус Христос относно всичко, което имаме и всичко, което правим. “Ние сме оправдани в Божиите очи, когато се доверим на Исус Христос да премахне греховете ни. Така ние всички можем да бъдем спасени – без значение кои сме и какво сме правили (Римляни 3:22). Библията ни учи, че няма друг път за спасение освен чрез Христос. В Йоан 14:6 Исус казва: “Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.

Исус е единственият път на Спасение, защото единствено Той може да плати наказанието за нашия грях (Римляни 6:23). В никоя друга религия не се говори толкова задълбочено и сериозно за греха и неговите последствия. Никоя друга религия не предлага онази неизмерима цена за греха, която единствено Исус Христос може да предостави. Никоя друга религия няма за свой “основател” Бог, Който е станал човек (Йоан 1:1; 14) – единственият път, чрез който може да бъде платен безкрайния ни грях. Исус трябваше да стане човек, за да умре. Спасението е на разположение единствено чрез вяра в Исус Христос! “И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим” (Деяния 4:12).

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Исус ли е единственият път към рая?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries