settings icon
share icon

Въпроси относно Исус Христос

Кой е Исус Христос?

Исус Бог ли е? Исус някога претендирал ли е, че е Бог?

Библейски потвърдена ли е божествеността на Христос?

Исус съществувал ли е наистина? Има ли някакви исторически доказателства за Исус Христос?

Истина ли е възкресението на Исус Христос?

Какво означава, че Исус е Сина на Бога?

Защо раждането от девица е толкова важно?

Исус ходил ли е в ада между смъртта и възкресението Си?

Исус в петък ли е бил разпънат? Ако това е така, как Той е прекарал три дена в гроба, ако е бил възкресен в неделя?

Къде е бил Исус през трите дни между Неговата смърт и възкресение?

Защо трябва да вярвам във възкресението на Христос?

Можел ли е Исус да съгрешава?

Защо родословието на Исус в Евангелието на Матей се различава толкова много от родословието Му в Евангелието на Лука?

Какво е ипостасно единство? Как може Исус да бъде Бог и човек едновременно?

Исус Христос бил ли е женен?

Ако Исус е Бог, как може да се моли на Бога? Исус на Себе си ли се молеше?

Имаше ли Исус братя и сестри?

Защо Исус трябваше да претърпи толкова много страдания?

Какво означава, че Исус е Божият Агнец?

Къде Старият Завет предсказва идването на Христос?

Какво означава, че Исус е Човешкият син?

Защо Бог изпрати Исус точно по това време? Защо не по-рано? Защо не по-късно?

Какво е значението на Христовата кръв?

Какво има предвид Исус като казва „АЗ СЪМ“?

Разгневявал ли се е някога Исус?

Какви са значението и важноста на възнесението на Исус Христос?

Какво се е случило през детството на Исус?

Какво означава, че Исус е нашият Първосвещеник?

Евреин ли е бил Исус?

Как е изглеждал Исус?

Мит ли е Исус? Дали Исус е просто копие на езическите богове на други древни религии?

Защо Исус проповядвал с притчи?

Какво означава, че Исус е Давидовият син?

Какви са били смисълът и целта на изкушенията на Исус?

Пред какви съдилища бил изправен Исус преди разпъването Си на кръста?

По какъв начин е уникален Исус?

Какво означава Йоан 1:1, 14, когато заявява, че Исус е Божието Слово?

Какво е кенозисът?

Каква е любовта на Христос?

Кои са различните имена и титулувания на Исус Христос?

Какво означава, че Исус е единородният Божи Син?

Кой е бил реалният исторически Исус?

Кои са били седемте последни думи на Исус Христос и какво означават?

Кои са Спирките по Кръстния път и какво можем да научим от тях?

Дали „Страдащият Слуга“ в Исая 53 е пророчество за Исус?

Какви са били смисълът и значението на преображението?

Защо е толкова важна истината за телесното възкресение на Исус Христос?

Какъв е смисълът и значението на венеца от тръни?

Къде еврейските Писания предсказват смъртта и възкресението на Месията?

Кои са най-силните библейски аргументи за божествеността на Христос?

Защо Исус нарежда на хората да не разказват на другите за чудесата, извършени от Него?

Какво е значението на празния гроб?

Какво означава, че Исус е приятел на грешниците?

Бог в плът ли е Исус? Защо е важно Исус да е Бог в плът?

Защо е толкова важна човешката природа на Исус?

Защо се е кръстил Исус? Защо е било важно кръщението на Исус?

По какво се различава Исус от другите религиозни водачи?

Кога Исус узнал, че е Бог?

Какво означава, че Исус е нашият посредник?

Бил ли е Исус пацифист?

Описва ли Библията поклонение към Исус?

Къде е бил Йосиф, когато Исус бил възрастен?

Какво е значението на кръста?

Грешно ли е да имаме изображения на Исус?

Какво означава, че Исус е Князът на Мира (Исая 9:6)?

Какво е значението на триумфалния вход?

Бил ли е безгрешен Исус?

През коя година е умрял Исус?

През коя година бил роден Исус?

Какво означава, че Словото стана плът (Йоан 1:14)?Върнете се обратно на основната българска страница

Въпроси относно Исус Христос
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries